पोरण्यां वर्साक प्रदुशणान आदेवश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नव्या वर्साकूय प्रदुशणानूच येवकार; कायदो मोडून चलिल्ल्या पार्ट्यां आड कोणाचीच कागाळ ना!

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणेंच्या दर्यादेगेर पोरण्या वर्साक आदेवश करतना आनी नव्या वर्साक येवकार दितना सगळे तरेचे नेम मोडले. रातच्या 12 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेकळीक दिल्ली आसली तरीय फांतोडे मेरेन कान फुट्टात अशा आवाजान संगीत, फोग, विद्यूत रोशणाय तशें सोरो सगळ्याच पार्ट्यांनी दिसतालो. एके एके पार्टेंत हजारींनी पर्यटकांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत देशी पर्यटकांचो 80 टक्के आसपाव आशिल्लो. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या पार्ट्यां आड एकल्यानूय कागाळ करूंक ना.

24 डिसेंबराक नातालाचे आदले सांजेर सुरू  जाल्ल्या संगीत रजनी पार्ट्यो पोरण्या वर्साक आदेवश करिमेरेन 2023 मेरेन चालूच आशिल्ल्यो. नातलां ते नवें वर्स ह्या काळांत पर्यटकांक केंद्रबिंदू मानून संगीत रजनी पार्ट्यो फुलयल्यो. मध्यानराती उपरांत लेगीत चालू आशिल्ल्या ह्या पार्ट्यांनी कांय थळाव्या तरण्या चल्या चलयांनी वांटो घेतिल्लो. आयोजकांनी तांचे कडल्यान कसलीच फी घेवंक ना, उरफाटे तांकां फुकट मनरिजवण करपाची सवलत दिल्ली, अशी म्हायती मेळ्ळ्या.

31 डिसेंबराचो सूर्य नव्या वर्सां उदेवपा खातीर अस्तमलो त्या वेळार सुरू जाल्ल्यो संगीत रजनी पार्ट्यो सूर्य उदेवपा मेरेन चालू आशिल्ल्यो. ह्या पार्ट्यांनी कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाली. ह्या पार्ट्यांनी 500 ते 10 हजार रुपया मेरेन प्रवेश शुल्क दवरिल्लें. सिगरेटींच्या धुंवरांत आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयले डीजे आपली कला सादर  करताले. तांकां पळोवपाक देशी—विदेशी पर्यटकां वांगडा थळाव्या लोकांनी व्हड प्रमाणांत गर्दी केल्ली. तांचेर नियंत्रण दवरपाक व्हड प्रमाणांत बावंन्सर हे वटेन ते वटेन भोंवतना दिश्टी पडटाले.

रातचीं 10 ते सकाळचीं स मेरेन फोग लावपाचेर निर्बंध आसले तरी लेगीत पोरण्या वर्साक आदेवश करतना ह्या प्रकराचेर सरकारी यंत्रणा आडनदर करता. ताचोच गैरफायदो घेवन आयोजक व्हड प्रमाणांक फोग लायतात. एके वटेन कान फोडपी संगीत जाल्यार दुसरे वटेन फोगाचो गडगडाट. हाका लागून थळाव्या लोकांक मात पुराय रात जागून काडची पडली. दर वर्सा जाता, तशेंच अंदूंय जालें. ह्या फोगांचेर लाखांनी रुपया खर्च करून हवेचें प्रदुशण करपांत आयोजकांनी धन्यताय मानली. पार्ट्यांचे सुवातेचेर पुलीस मात दिसानाशिल्ले.

पेडणें म्हालांतल्या मोरजी, आश्वें- मांद्रें, हरमल आनी केरी तेरेखोल ह्या दर्यादेग वाठारांत 31 डिसेंबरा सावनूच पर्यटकांनी गर्दी केल्ली. ती गर्दी 1 जानेवारीक सकाळ मेरेन दिसताली. जांकां व्हड व्हड पार्ट्यो परवडनाशिल्ल्यो, तांणी स्वता ल्हान ल्हान पार्ट्यो केल्यो. ह्या पार्ट्यांनी देशी पर्यटकांचो आस्पाव चड आशिल्लो. दर्यादेगांचेर क्लब पार्टी आयोजकांनी आकर्शक विद्यूत रोशणाय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयले डीजे वादकांक आमंत्रीत केल्ले. ह्या पार्ट्यांचें शुल्क चड आशिल्ल्यान कांय जाणांनी त्या संगिताच्या तालाचेर रेंवेंत नाचून आपली उमेद भागयली. पोरूं भशेन अंदूं लेगीत कांय जाणांनी रेवेंत लांकडाची शेकोटी पेटयिल्ल्यो. सोऱ्याचे घुंवळेंत रातभर ते नाचताले. तांकां पळोवपाकूय दर्यादेगेर आयिल्ल्या पर्यटकांनी गर्दी केल्ली.