पुर्तुगेजांनी मोडिल्ल्या देवळांची पुनर्बांदणी करतले: डॉ. प्रमोद सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिल्लींत मिडिया मंथनाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यांची म्हायती

पणजी: गोंयांतलीं शेंकड्यांनी वर्सां पोरणीं आशिल्लीं देवळां पुर्तुगेजांनी मोडलीं. तीं परतून उबारप हातूंत कसलीच चूक ना. गोंयचे संस्कृतायेचो सांबाळ करपा खातीर ह्या देवळांची पुनर्बांदणी करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिल्लींत जाल्ल्या मिडिया मंथनाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यांनी ही म्हायती दिली.

गोंयाक खूब पोरणी संस्कृताय लाबल्या. गोंयचेर अतिक्रमण करून गोंयचीं पोरणीं देवळां मोडून उडयलीं. ह्या देवळांची पुनर्बांदणी जावप गरजेचें आसा. गोंयांत जे पर्यटक येतात ते फक्त दर्यादेगो पळोवपा खातीर चड येतात. हाका लागून हाचे मुखार आतां सांस्कृतीक पर्यटन, अध्यात्मीक पर्यटन हाचेर भर दितले. हे खातीर आतां पर्यटकांक गोंयांतल्या देवळांची म्हायती दिवपा खातीर पर्यटन सुरू करतले. गोंयांत संस्कृतायेचो सांबाळ करपा खातीर खूबशे संप्रदाय आसात. प.पु. ब्रह्मेशानंद स्वामी हांचे कडल्यान संस्कृतायेच्या संवर्धना खातीर काम जायत आसा अशें ह्या वेळार डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

गोंयांत खाजगी विद्यापीठ उबारपा खातीर बील पास केलां. गोंयांत बऱ्या दर्जाचें खाजगी विद्यापीठ उबारूं येतलें. गोंयांत नवें शिक्षणीक धोरण राबोवपा खातीर फुडाकार घेतात. ताका लागून गोंयांतले कांय विद्यार्थी दुसऱ्या राज्यांनी वचून शिक्षण घेतात तांकां गोंयांत सगले तरेचें शिक्षण मेळचें हे खातीर सरकाराचो यत्न आसा अशेंय डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें.

गोंयांत जसो समान नागरी कायदो आसा तसोच हेर राज्यांनी हो कायदो लागू करचो. ताचो फायदो राज्यांक जातलो. गोंयांत भाजप स्थीर सरकार दीत आसून विकासाचेर चड भर दिता. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान गोंयांत व्हड प्रमाणांत विकास सुरू आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें.