पुरावे नाशिल्ल्यान पट्टेरी वाघ हत्या  प्रकरणांतल्या दुबावितांची निर्दोश सुटका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या केरी गांवांत 2009 वर्सा पट्टेरी वाघाची हत्या करपाचो आरोप आशिल्ल्या पांच दुबावितांची न्यायालयान पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोश सुटका केल्या. हे वांघ हत्या प्रकरण गोंयांत तशेंच देशांत गाजल्लें.
2009 वर्सा पट्टेरी वाघाची हत्या करपाचो प्रकार जाल्लो. ते संबंदीचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत ह्या प्रकरणाक वाचा फुटल्ली. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार लेगीत ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्ली. हत्या घडली त्या वेळार मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केरींतल्या कांय लोकांनी रानदुकरा खातीर सापळो तयार केल्लो. तातूंत एक हरण फारावयें. ताका मारपा खातीर आयिल्ले कडेन वाघ तातूंत फारावयलो. कांय दिसांनी कास करपी त्या वाठारांत गेल्ले तेन्ना तांकां पट्टेरी वाघ मरून पडल्याचें दिसलें.
हे विशींचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत रानां खात्यान गुन्यांव नोंद करून चवकशे उपरांत केरी हांगचे  गणेश माजीक, नागेश माजीक, सूर्यकांत माजीक, अंकुश माजीक आनी भिवा माजीक ह्या पांच जाणांक अटक करून तांचेर वाघाची हत्या केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केल्लो. फाटल्या 13 वर्सां सावन हें प्रकरम न्यायालायंत आशिल्लें. सोमाराक हत्या प्रकरणची न्यायालयांत सुनावणी जाली.  फिर्यादी पक्ष वाघाची हत्या केल्या हे पुराव्यान सिद्ध करपाक शखले ना हाचे खातीर न्यायालयान पांचूय दुबावितांक दुबावाचो फायदो दिवन तांची निर्दोश सुटका केली.
ह्या वाघ हत्त्या प्रकरणांत मजगतीं राजकीय मोडण मेळिल्ल्यान खोवदोळ जाल्लो. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांका ताचो बरोच त्रास सोसचो पडिल्लो.