पुरयत मारपेट प्रकरणांत कारवायेक कळाव कित्याक?

मुरगांवचे पुलीस उपअधिक्षक सलीम शेख हांचे कडेन चर्चा करतना आणदार कृष्णा साळकार. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कृष्णा साळकारः आठ दिसां भितर दोशींचेर कारवाय केली ना जाल्यार मोर्चो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः संकटमोचन हनुमान मंदिराच्या पुरयताचेर जाल्ल्या मारपेट प्रकरणांतल्या दुबावितांचेर कारवाय करपाक इतलो कळाव कित्याक? आठ दिसां भितर दोशींचेर कारवाय करची. पुलीस अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याच चेपणाक बळी पडचे न्हय, अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी सांगलें. दोशींचेर आठ दिसां भितर कारवाय केली ना जाल्यार वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो काडटले, अशीय शिटकावणी ताच्या समर्थकांनी दिली.

बायणाच्या मारुती मंदिरांत पुरयताचेर आनी ताच्या सांगात्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध म्हूण आमदार साळकार हांणी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर वचून मुरगांवचे उपअधिक्षक सलीम शेख हांची भेट घेवन दोशींचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. ह्या वेळार भाजपाचे जयंत जाधव, अ‍ॅड. राजीव ढवळीकार, प्रसाद भटजी आनी हेर समर्थक कार्यकर्ते व्हड संख्येन  हाजीर आशिल्ले. वास्को बायणा दर्यादेगेर आशिल्ल्या श्री संकट मोचन हनुमान देवळांत पुरयत आनी हेर सांगात्यांक 30 डिसेंबराक जाल्ल्या मारपेट प्रकरणांत वास्कोचे आमदार साळकार हांणी समर्थकां सयत पुलीस उपअधिक्षक शेख हांची भेट घेतली. हे आदीं विश्व हिंदू परिशदेन त्या मारपेट प्रकरणांत बायणाच्या हनुमान मंदिरांत पत्रकार परिशद घेवन पुलिसांच्या वेळ काडपाच्या धोरणाचेर नाराजी उक्तायल्ली. तशेंच मारपेट प्रकरणांत दुबावितांक रोखड्या रोखडी अटक करची, अशी मागणी करपी निवेदन पुरयत ब्राह्मण संघ गोंय प्रदेशा वतीन लेगीत पुलिसांक दिलां.