‘पीएसी’च्या अध्यक्षपदार पांडुरंग गांवकार हांची निवड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोवा प्रेस एक्रिडेशन समितीच्या (पीएसी) अध्यक्षपदार गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकार हांची निवड केल्या. जाल्यार वांगडी म्हूण अवीत बगळी, वासुदेव पागी, लौकीक शिलकार, पुजा नायक, कैलास नायक हांची निवड जाल्या.

हे समितीचे वांगडी सचीव म्हूण म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार हांची निवड केल्या.

नव्यान सथापन केल्ले समितीची पयली बसका हालींच जाली. ह्या वेळार पत्रकारां विशीं आशिल्ल्या विवीध विशयांचेर चर्चा केली. तशेंच जीं कामां अपूर्ण आशिल्लीं तीं हातांत घेतलीं.