पर्यें भूमिका देवीचो व्हडलो शिगमोत्सव  बुधवारच्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः पर्येची ग्रामदेवता देवी सप्तशती भूमिका देवीचो व्हडलो शिगमोत्सव बुधवार 3 एप्रिलच्यान तरेकवार कार्यावळींनी जातलो. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर परंपरे प्रमाण पर्ये हांगच्यान देवी भूमिका देवळांतल्यान देवीचो नाल्ल मिरवणुकेन साखळी हांगच्या भूमिका मंडपांत हाडून ताची विधीवत स्थापणूक  करतले. उपरांत बंदिरवाड्या वयल्यान श्री शांतादुर्गेची दिवली वाजयत गाजयत मंडपात हाडटले. ते उपरांत सत्यनारायण म्हापूजा  जातली.
बिरेस्तार 4 एप्रिलाक पर्यं गांवकारां वतीन सामूहीक गाराणे घालतले. उपरांत सुवारी वादन आनी रातयां 10 वरांचेर बोर्डेकार दशावतारी नाट्य मंडळ, दोडामार्ग हाचे वतीन चंद्र केतू चंद्र वदना हें दशावतारी नाटक जातलें. शुक्रार 5 एप्रिलाक रातीं 9 वरांचेर सुवारी वादन आनी उपरांत अंता अंता शिरिमंता ह्या कोंकणी नाटकाचो प्रयोग जातलो. शेनवार 6 एप्रिलाक रातीं सुवारी वादन आनी मेलो गेलो उरलो हें कोंकणी नाटक जातलें.
आयतार 7 एप्रिलाक रातीं 10 वराचेर पावणी जातली आनी फासावरून सुटका हे दशावतारी नाटक जातलें. सोमार 8 एप्रिलाक सकाळीं 10 वरांचेर  गावांतल्या देवांक आनी मानकऱ्यांक गुलाल घालतले. साजें 4 वरांचेर भौशीक गुलालोत्सव जातलो.. मंगळार 9  एप्रिलाक गुडी पाडव्या निमतान भूमिका देवीच्या कळसाचें साखळी बाजारांत आगमन जातलें.