पर्यटकाक लुबाडपी चोरांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः कळंगूटे हांगा गाडयेंत न्हिदल्ल्या तेलंगणा हांगच्या पर्यटकांची भांगराची सरपळी आनी दोन मोबायल मेळून 2.90 रुपयांचो म्हालवज चोरपी दोग चोरांक आनी  भांगरा कारागिराक पुलिसांनी अटक केल्या.
याहूद अली सरकार (20), अजिजूर रेहमान सरकार (18) ह्या हडफडें हांगा रावपी आनी भांगरा कारागीर बाप्पा राज मोल्ला (19) अशी तांची नांवां आसात. तिगूय जाण मूळ पश्चीम बंगालांतले आसात. ही चोरी आयतारा फांतोडेर जाली. पुलीस कागाळ करपी विजय श्रीनिवासुलू हो तेंलंगणातल्यान आपल्या पांच इश्टा सयत कळंगूटे हांगा आयिल्लो. चोरी जाली तेन्ना ते आपले गाडयेंत न्हिदिल्ले.
याहूद आनी अजिजू हांणी गाडयेचे दार उगडून विजयाच्या गळ्यांतली 30 ग्राम वजनाची भांगरा सरपळी झोमून काडली. ताका लागून ताका जाग आयली. दोगूय चोर पळून गेलें. दोन मोबायल ना जाल्ल्याचें विजय आनी ताच्या इश्टांक कळ्ळें.
कळंगूटे पुलिसांनी कागाळेची दखल घेवन दोनूय दुबावितांक धरलें. राज मोल्ला कडल्यान भांगरा सरपळी वितळून घेतल्या अशी म्हायती तांणी दिली. ह्या चोरां कडल्यान आनीक दोन मोबायल मेळ्ळे. फुडलो तपास कळंगूटे पुलीस करतात.