पत्रकारांनी दरेक भ्रश्टाचार उजवाडा हाडचो: न्यायमुर्ती महेश सोनक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकविस्वास प्रतिश्ठानाचे नारायण आठवले स्मृती पत्रकरिता पुरस्कार भेटयले

फोंडें: लोकांच्या विस्वासाक पात्र थारिल्ल्या लोकविस्वास प्रतिश्ठाना कडल्यान दिव्यांग भुरग्यांचेर बरे संस्कार जातात. ताका लागून ही भुरगीं जिणेंत स्वताचें कर्तृत्व सिद्ध करूंक शकतात. संस्थे कडल्यान पत्रकारांचो जावपी भोवमान हेरां खातीर स्फूर्त दिवपी आसा. पत्रकारांनी दरेक भ्रश्टाचार उजवाडा हाडून वाचकांक खरी खबर दिवपाचो यत्न करूंक जाय अशें उलोवप न्यायमुर्ती महेश सोनक हांणी केलें.

ढवळे लोकविस्वास प्रतिश्ठाना वतीन दितल्या सर्गेस्त नारायण आठवले स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार 2020 आनी 2022 ह्या पुरस्काराचें वितरण मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाचे न्यायाधीश न्यायमुर्ती महेश सोनक हांचे हस्तुकीं केलें.

ह्या वेळार गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्ये, लोकविस्वास प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष अनुप प्रियोळकार आनी राज वैद्य हाजीर आशिल्ले.

ह्या वेळार न्यायमुर्ती महेश सोनक हांचे हस्तुकीं दै नवा सकाळची संपादक जयश्री खाडीलकर-पांडे आनी टायम्स ऑफ इंडिया गोंय आवृत्तीच्यो सहाय्यक संपादक गौरी मळकर्णेंकार हांकां स. नारायण आठवले पुरस्कारान भोवमानीत केले.

ह्या वेळार उलयतना भागीरथ शेटये हांणी लोकविस्वास प्रतिश्ठानान फाटल्या 40 वर्सां पयलीं केल्ले यत्न येसस्वी जाल्यात. शाळेंतल्या संस्कारमय वातावरणांत दिव्यांग भुरग्यांक बऱ्या शिक्षकां कडल्यान शिक्षण मेळटा. बऱ्या शिक्षकांक लागून दिव्यांग भुरग्यांच्या पालकांचो आत्मविस्वास लेगीत वाडत आशिल्ल्याचें सांगलें.

जयश्री खाडीलकर-पांडे हांणी सद्याची पत्रकारिता राजकारणी आनी उद्देजक हत्यार म्हूण वापरत आशिल्ल्यान पत्रकारिता वेगळे दिशेन वचत आसा. पयली प्रमाण प्रेरणा आनी निश्ठा बाळगुपी पत्रकारिता सद्याच्या युगांत दिसून येना. पत्रकारांनी अन्याया आड लढो दितना समाजाक न्याय दिवपाचो यत्न करूंक जाय अशें तांणी मुखार उलयतना म्हणलें.

ह्या वेळार गौरी मळकर्णेंकार हांणी लेगीत आपले विचार उक्तायले. अध्यक्ष अनुप प्रियोळकार हांणी येवकार दिलो जाल्यार राज वैद्य हांणी उपकार मानले.