पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलच्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय करून वेंचणूक घेवचीः लोबो


पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या प्रमाण सरकार तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगान मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय करून पंचायत वेंचणूक घेवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. हाका लागून पंचायत वेंचणूक चार म्हयने फुडें धुकलची. पंचायतींचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत प्रशासकांची नेमणूक करपाक हरकत ना, अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी सांगलें.
गोंयांत जे हेर मागासवर्गीय आसात, तांकां कायद्या प्रमाण आरक्षण मेळपाक जाय. ओबीसींक आरक्षण दिवपाचो कायदो विधानसभेंत संमत जाला. कायद्या प्रमाण आरक्षण मेळपाक जाय. तशेंच ओबीसींच्या लोकसंख्येची आंकडेवारी मागासवर्गीय आयोगा कडल्यान घेवपाक जाय. ज्या प्रमाणांत ओबीसींची लोकसंख्या आसा, ते प्रमाण आरक्षण आसपाक जाय. ते खातीर सरकाराक आयोग घटमूट करचो पडटलो. आयोगाच्या सर्वेक्षणा प्रमाण आरक्षण जावपाक जाय. हाका वेळ लागतलो. आयोगाक जाय तितलो वेळ दिवन, आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय करची. ते मेरेन वेंचणूक फुडें धुकलपाक हरकत ना, अशें लोबो हांणी सांगलें.
सध्या बीएलओ घराघरांनी वतात आनी म्हायती एकठांय करतात. हीच म्हायती गटविकास अधिकारी तशेंच हेर अधिकाऱ्यां कडेन पावता. हे म्हायतीचे आदारान आरक्षणाची प्रक्रिया जाता. बरेच खेपे चुकीची म्हायती मेळटा आनी आरक्षणांत घोळ जाता. रेयश मागूस पंचायतींत प्रभाग फेरचणुकेचो घोळ जाला. पंचायत सचीव तशेंच तलाठ्यांची चवकशी सुरू आसा. एकाच वाड्या वयलीं घरा वेगळ्यावेगळ्या प्रभागांत घाल्यात. 2012 वर्साच्या पंचायत वेंचणुके पयलीं कळंगूट पंचायतींत प्रभाग फेररचणुकेचो घोळ जाल्लो. ह्या घोळाक लागून पंचायत सचिवाक कांय तेंप निलंबीत केल्ले. अशें घोळ जावपाक जायना, म्हूण मागासवर्गीय आरक्षण आयोगाच्या आंकडेवारी प्रमाण जावपाक जाय.
आरक्षण सारके जालेना, जाल्यार परतून कांय जाण न्यायालयांत वतात. आरक्षण प्रक्रियेचो राजकी गैरवापर जावपाचे प्रकार घडल्यात. वेंचणूक मुजती मेरेन घेवपाची ताकतीक केल्यार आरक्षणांत घोळ जावपाची शक्यताय आसा, अशी शिटकावणी मायकल लोबो हांणी दिली.