न्यायालयाची फटवणूक करपी मोहम्मद रफीक शेखाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


म्हापशें ः राजस्थानांत अपघातांत सांपडिल्ले गाडयेच्या बनावट विमा पत्रा वरवीं न्यायालया कडल्यान गाडी सोडवून फटवणूक केल्ल्याच्या गुन्यांवांतलो फरारी दुबावीत मोहम्मद रफीक शेख (इंदिरानगर, चिंबल) हाका पोरणें गोंय पुलिसांनी ताब्यांत घेवन अटक केली आनी सिमलिया राजस्थान पुलिसांचे सुवादीन केलो.
हो अपघात 10 डिसेंबर, 2020 दिसा भिरा पॅत्राॅल पंप सिमलिया कोटा राजस्थानांत घडिल्लो. अपघातांत सांपडिल्ली दुबाविताची जीए 06 एएफ 4554 क्रमांकाची कार सिमलिया पुलिसांनी जप्त केल्ली.
हे जप्त केल्ले गाडयेचें बनावट विमापत्र दुबावितान थंयच्या न्यायालयांत सादर केल्लें आनी गाडी सोडोवन ताणें गोंयांत फुज्यो काडिल्ल्यो. ही घडणूक उक्ताडार येतकच राजस्थान पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केल्लो. राजस्थान पुलिसांनी पोरणें गोंय पुलिसांच्या आदारान दुबाविताक शेनवारा ताब्यांत घेवन अटक केली.