नेत्रावळीची बुडबुड तळी

नेत्रावळीची बुडबुड तळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयचीं थळां

———————-

कांय जाणांनी ध्वनीशास्त्र, नाद, कंपन म्हळ्यार अकोस्टिक्सचो संदर्भ आसूंक शकता असोय दुबाव उक्तायला. पुण गावचे लोक म्हण्टात देवानी हाची  निर्मिती  केल्या. देवानच ह्या गांवांत सैम सासाय दिल्या. 

———————————

नेत्रावळीची सैमीक गिरेस्तकाय पर्यटकांक  भूरळ घालता.  घसघशे, न्हंयो, बारीक बारीक व्हाळ,  झरे, माड सुपारी आनी मसाल्याची कुळागारां, शेतां, दोंगरांनी घेरिल्ल्या नेत्रावळीच्या सैमीक वातावरणांन दर एकलो पर्यटक समाधानी जाता. तशेंच विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर मार्गदर्शन  करता. ह्या गांवांत चड आकर्शित करता ती श्री गोपीनाथ देवाची बुडबुड तळी.

नेत्रावळी गांव पणजे सावन शंबर किलोमीटर अंतराचेर.  मडगांव सावन  साठ किलोमीटर अंतराचेर आसा. नेत्रावळी गांवांत प्रवेश करतनाच  पयलीं पांडव काळातली “बुडबुड तळी” पळोवपा सारकी आसा.  काणकोणच्यान आयल्यार वा मडगांव  रिवणच्यान वा कुडचडे सांगेच्या रस्त्यान आयल्यार नेत्रावळी प्रवेश करतानाच श्री गोपीनाथ देवाची सुंदर अशा सैमीक वातावरणांत बुडबुड तळी पळोवंक मेळटा.  तें पळोवपा खातीर  हजारांनी देशी- विदेशी पर्यटक  येतात. मन प्रसन्न, धादोस करपी, मनाक एक वेगळोच तरेचो  आनंद दिवपी  बुडबुड तळी पळयल्यार दर एक पर्यटक त्या बुडबुड्याचो  दोळे दिपकावपी प्रसंग  पळोवन  समाधानी जावन वता.

बुडबुड तळी  ही नेत्रावळीचे आकर्शण.  दर एकलो पर्यटक बुडबुड तळीचेर फिदा. नेत्रावळी भितर सरतानाच हातांत बासरी घेतिल्ल्या श्री कृष्णाची सुंदर अशी  काळ्या  पाशाणाची  मुर्ती ह्या देवळांत दिसता.  मुर्तीच्या सरभवतणी  प्रभावळ. तातूंत वेगवेगळे अवतार  पळोवंक मेळटात. शेजराकच  कोरांतिल्ल्या गोपी आनी गायो- वासरां खातीरच गांवच्या लोकांनी श्री कृष्णाक गोपीनाथ अशें नांव दिलें. देवळाचो जिर्णोद्धार  जरी  जालो आसलो तरी  मुर्ती मात तेरा – चौदाव्या शतकातलीच आसा.

 त्याच देवळा मुखार सैमाचो चमत्कार आसा. तो म्हणल्यार ” बुडबुड तळी.  शेकड्यांनी वर्सां सावन ह्या तळ्यांतल्यान  बुडबुडे येतात. ताळयो वाजयल्यो, चलत तरी  गेलो जाल्यार  ताचो वेग वाडटा आनी बुडबुडे  येतात.  महाशिवरात्रे दिसा” हर हर महादेव” हो देवाचो जयजयकार करतकरय बुडबुडे  येतात.  हे बुडबुडे कशे येतात,  कित्या खातीर येतात  ते अजूनतरी कोणाकच खबर ना. कांय जाणांनी ध्वनीशास्त्र, नाद, कंपन म्हळ्यार अकोस्टिक्सचो संदर्भ आसूंक शकता असोय दुबाव उक्तायला. पुण गावचे लोक म्हण्टात देवानी हाची  निर्मिती  केल्या. देवानच ह्या गांवांत सैम सासाय दिल्या. नेत्रावळी खेडेगावांत जरी आसलो तरी सैमाच्या  गिरेस्तकायेन लोक सुखी, समाधानी, तशी निरोगी जीण जियेतात. 

भूगर्भ शास्त्राचो  अभ्यास करपी जाणकारांनी सल्फर वा कार्बन डायॉक्साईड गॅसा खातीर बुडबुडे येवंक शकतात अशें म्हणिल्ले आयकलां. पुण खरें कितें? हे बुडबुडे देवाचो चमत्कार म्हणप  अतिताय जावची ना. ह्या देवळांत महाशिवरात्रेचो उत्सव मोट्या उमेदीन जाता. ते दिसा भाविक  मोट्या प्रमाणांत हे तळयेत  पवित्र न्हाण करुन श्री गोपीनाथ देवाचें दर्शन घेतात.  तर तुमीय मुजरत पळोवपाक येयात ही तळी. 

– संदीप पुंडलीक मापारी

96731 71992

 ——————————————————————-