निलंबीत अंगणवाडी सेविकांक घेतले परतून सेवेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यंमंत्री डॉ. सावंत हांची हमी, विरोधी पक्षफुडारी लोबो हांचे यत्न

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : ​विधानसभा वेंचणुके पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकारी बंगल्यार आंदोलन केल्लें प्रकरणांत महिला आनी बाल कल्याण खात्यान निलंबनाची कारवाय केल्ल्या सातूय अंगणवाडी सेविकांक परतून सेवेंत घेतले, अशी हमी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. ह्या सातूय सेविकां सयत विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो हांणी मंगळारा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांचे वांगडा विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो आशिल्ले.
आमकां परतून सेवेंत घेवचे अशी मागणी निलंबीत सेविकांनी तांचे कडेन केली. लोबो हांणीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन सेविकांक सेवेंत घेवपाची विनवणी केली.
आपले मागणेक मुख्यमंत्र्यान सकारात्मक प्रतिसाद दिल्ल्याचे अंगणवाडी सेविका आनी लोबो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
आपली भेट घेतिल्ल्या अंगणवाडी सेविकांनी आपली चूक मान्य केल्या. हे विशीं महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या संचालकां कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले, अशें मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक सांगलें.
कांय कारणा वयल्यान अंगणवाडी सेविकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्या मुखार अांदोलन केल्लें. ताका लागून तांकां सेवेंतल्यान निलंबीत केल्ले. ह्या सेविकांक नोकरेची गरज अासा. ताका लागून फाटल्या कार्यकाळांतल्याे गजाली विसरून मनीसपणाच्या नात्यान ह्या सातूय सेविकांक परतून सेवेंत घेवचें, अशी मागणी आपूण मुख्यमंत्र्यां कडेन केल्या. आपली मागणी मुख्यमंत्री निश्चीत पुराय करतले, असो विस्वास लोबो हांणी उक्तायला.

‘डीएसएसवाय’, गृहआधाराचे पयशे बेगिनूच मेळटले
दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण (डीएसएसवाय) आनी गृहआधाराचे पयशे बेगिनूच लाबार्थ्यांच्या खात्यांत जमा जातले, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. फाटल्या तीन म्हयन्यां पसून ह्या दोनूय येवजण्यांचे पयशे लाबार्थ्यांक मेळूंक नात. ताका लागून नागरिकां मदीं निरशेवणी पातळ्ळ्या. हाची दखल घेवन विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो हांणी कांय दिसा पयलीं हो विशय मुख्यमंत्र्यां कडेन मांडिल्लो.