निर्भयचे बॅडमिंटन सर्तींतकरण धावस्कार जैतिवंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
फोंडेंः निर्भय स्वराज्य खेळ आनी सांस्कृतीक क्लबान आयोजीत केल्ल्या अखील गोंय बॅटमिंटन सर्तींत करण धावस्कारान दादल्यांचे एकोडीत वस्तादपण मेळयलें.
फोंड्या आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 150 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. ज्येश्ठ नागरीकाचे दोट्टींत कमलेश कांजी आनी आशुतोष पेडणेकारान पयलें इनाम मेळयलें. दादल्यांचे दोट्टींत ध्रुव आंगले आनी तेजन फळारीक पयलें इनाम फावो जालें.
अबकारी खात्याचो अधिकारी नीलेश नायक आनी अन्न आनी वखद प्रशासनाचो अधिकारी राजाराम पाटील हांचे हस्तुकी जैतिवंताक इनामां भेटयलीं.