नवें शिक्षणीक वर्स 6 जून सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ह्या सप्तकांत बारावेचो जाल्यार फुडल्या सप्तकांत धावेचो निकाल

पणजी : कोरोनाची स्थिती सामान्य आशिल्ल्यान नवें शिक्षणीक वर्स स जून सावन सुरू जातलें. पयली ते धावी मेरेनचे वर्ग सोमारा स जूनाक सुरू जातले. इकरावी तशेंच म्हाविद्यालयीन वर्गा विशीं मात अजून निर्णय जावंक ना. धावी तशेंच बारावेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत इकरावी तशेंच म्हाविद्यालीन वर्गांची तारीख निश्चीत जातली.

शिक्षण खात्याचे संचालक भूषण सावयकार हांणी ही म्हायती दिली. पयली ते धावी मेरेनचे सगले वर्ग स जूनाक सुरू जातले अशें तांणी सांगलें.

नवें शिक्षणीक वर्स जूनाच्या पयल्या सप्तकांत सुरू जाता. जून म्हयन्यांत पयलो सोमार येता, तेन्ना सावन वर्ग सुरू करपाची प्रथा पयली सावन आसा. अंदूं लेगीत ही प्रथा सुरू उरतली. 2020 वर्सा कोरोनाचें पयलें ल्हार आशिल्लें. हाका लागून सगले वर्ग बंद आशिल्ले. कोरोनाक लागून ऑनलायन वर्ग सुरू करपाचो निर्णय जाल्लो. पयलें ल्हार सोंपले उपरांत णवी ते बारावी आनी म्हाविद्यालयीन वर्ग सुरू जाले. हेर वर्ग थोडो तेप सुरू आशिल्ले. दुसऱ्या ल्हाराक लागून वर्ग परतून बंद करचे पडले. फाटल्या वर्सा (2021) लेगीत जूनांत निर्बंध आशिल्ले. दुसरें ल्हार खर आशिल्लें. हाका लागून जूनांत वर्ग सुरू जाले ना. चवथी उपरांत णवी ते बारावी मेरेनचे वर्ग सुरू जाले. तशेंच दिवाळी उपरांत हेर वर्ग सुरू जाले. वर्ग सुरू जाता म्हणसर जानेवारींत तिसरें ल्हार सुरू जालें. वासिनीकरण मोहिमेक लागून तिसऱ्या ल्हाराचे तुळेन उणें दुयेंती मेळ्ळे. तिसरें ल्हार सोंपले उपरांत सगले वर्ग सुरू जाले. कोरोनाक लागून फाटल्या दोन शिक्षणीक वर्सांनी खूबशे शिक्षणीक लुकसाण जालां. अभ्यासक्रम लेगीत उणो करून पुराय करचो पडलो. ह्या शिक्षणीक वर्सा मात वर्ग वेळांत सुरू जाता. हाका लागून सगलो अभ्यासक्रम पुराय करप शक्य जातलें.

ह्या सप्तकांत बारावेचो निकाल

शालांत मंडळान एप्रीलांत घेतिल्ले बारावेचे परिक्षेचो निकाल ह्या सप्तकांत जाहीर जातलो. शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्ये हांणी ही म्हायती दिली. शालांत मंडळाची बारावेची परिक्षा 5 एप्रील ते 26 एप्रील ह्या दिसांत जाल्ली. अदमाशेक 17 हजार विद्यार्थ्यांनी बारावेची परिक्षा दिल्ली.

धावेची परिक्षा 5 एप्रील ते 22 एप्रील ह्या दिसांनी जाल्ली. अदमाशेक 21 हजार विद्यार्थ्यांनी धावेची परिक्षा दिल्ली.

इकरावेचे वर्ग उसरा सुरू जातले

इकरावी आनी बारावीचे वर्ग सुरू जावपाची तारीख अजून निश्चीत जावंक ना. धावेचो निकाल जाले उपरांत उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू जातली. विद्यार्थ्यांचे अर्ज घेवन प्रवेश दिवपाक वेळ लागतलो. हाका लागून इकरावेचे वर्ग उसरा सुरू जावपाची शक्यताय आसा. इकरावे पयली बारावीचे वर्ग सुरू जावपाची शक्यताय आसा.

अंदूं जीसीईटी परिक्षा 27 आनी 28 जूनाक जातली. ही परिक्षा जाले उपरांत वेवसायीक म्हाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू जातली. हाका लागून वेवसायीक म्हाविद्यालयां ऑगस्ट पयली सुरू जावप अशक्य आसा. कला, वाणीज्य आनी विज्ञान फांट्याचे म्हाविद्यालयीन वर्ग जुलयंत सुरू जातले. फाटल्या वर्सा परस अंदूं म्हाविद्यालयीन वर्ग बेगीन सुरू जातले.