धिरयांचें आयोजन, दोगांचेर गुन्यांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धिरयांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणांत फातोड़्डें पुलिसांनी दोगां जाणांचेर गु्न्यांव दाखल केला.
मुरिडा बांद हांगा धिरयांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणांत फातोड्डें पुलिसांनी डोंगरवाडो-फातोड्डेंतल्या जोझेफ दिलवा सौजा आनी मिल्टन ह्या दोगां जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला.
ह्या दोगांयनी लोकांचे मनरिजवणे खातीर धिरयांचें आयोजन करपाचो यत्न केल्लो. फातोड्डें पुलिसांनी प्राणी कायदो अंतर्गत गु्न्यांव दाखल केला.