धारबांदोड्यां मोटारीचो झाडाक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोटार लासून गोबर, पुलीस कॉन्स्टेबल जखमी; चालकाक अटक

फोंडें: हवेली कुर्टी हांगा सावित्री हॉला कुशीक दिल्लींतल्या कार चालकान सुरू केल्लो थरार खांडेपार पुलीस कॉन्स्टेबलाक जखमी केले उपरांत धारबांदोड्यां झाडाक धपको दिवन सोंपलो. पूण झाडाक धपको दिल्ली मोटार मात पुराय लासून गोबर जाली. खांडेपारा मोटारीच्या धपक्यान जखमी जाल्लो सागर पटेकार ह्या पुलीस शिपायाक उपचारा खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत धाडून दिला. जाल्यार दिल्लीचो कार चालक अक्षीत अगरवाल (30) हाका फोंडें पुलिसांनी अटक केल्या. तशेंच थातोड धारबांदोड्यां अपघात प्रकरणांत कुळें पुलिसांनी कार चालका आड गुन्यांव नोंद केला.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुर्टी हांगा सकाळीं 11.30 वरांचेर नारायण गांवकार हांचे मालकीची जीए 04 ई 2414 क्रमांकाचे मेटारीक दिल्ली सावन आयिल्लो डीएल 7395 क्रमांकाचे मोटारीचो धपको बसलो. दिल्लीची कार घेवन धांव मारिल्ल्या मोटारीचो क्रमांक नारायण गांवकार ह्या पुलिसान रोखडीच कंट्रोल रुमाक म्हायती दिवन सगल्यांक सतर्क रावपाचो संदेश दिलो. ताका लागून खांडेपारा पुलीस मोटार घेवन आशिल्ले साईनाथ देसाय आनी सागर पटेकार ओपा-खांडेपार जंक्शनाचेर राविल्ले. इतल्यान सागर पटेकार अचकीत मोटारींतल्यान रस्त्यार उबो राविल्लो तेन्ना दिल्ली सावन आयिल्ले मोटारीन ताका धपको दिवन जखमी केलो. त्या वेळार लेगीत कार चालकान अपघाताचे सुवातेर रावनासतना सरळ उसगांवचे दिशेन वचपाक सुरवात केली.

धांव मारिल्ल्या मोटारीच्या फाटल्यान पुलिसांची मोटार आनी हेर थळाव्या तरणाट्यांनी दुचाकी घेवन फाटलाग केलो. उसगांव सावन मोटार चालकान मोले मार्गान कर्नाटकांत वचपाचो यत्न केलो. पुलीस तशेंच हेर वाहनां आपलो फाटलाग करतात तें पळोवन दिल्लीच्या कार चालकाचें मोटारी वयलें नियंत्रण गेल्ल्यान थातोड-धारबांदोड्यां रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या झाडाक धपको दिलो. हातूंत मोटारीच्या मुखा वयल्या भागाचो चुरो जावन तिका उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाचे वाहन पावचे पयलींच मोटार पुरायपणान लासून गोबर जाली. फोंडें पुलिसांनी कार चालकाक अटक केल्या.

फोंडें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार हांणी मोटार चालक बंगळुरूंत नोकरेक आसता आनी तो सुटयेर आयतारा गोंयांत आयिल्लो. पूण कुर्टी हांगा पुलीस कर्मचारी आशिल्लो नारायण गांवकार हाचे मोटारीक धपको दिवन पळून गेले उपरांत खांडेपारा गस्तीर आशिल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्याक जखमी केलो. ह्या प्रकरणांत कार चालका आड गुन्यांव नोंद केला. जाल्यार धारबांदोड्यां अपघात प्रकरणांत कुळें पुलिसांनी कार चालका आड गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें तांणी सांगलें.