धारगळे कोसळल्ले पालसाणीची प्रवीण आर्लेकारान केली पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः धारगळे राष्ट्रीय म्हामार्गार कोसळिल्ले पालसाणेची पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान सोमाराक पळोवणी केली. तांच्या वांगडा उत्तर गोंयचो अतिरिक्स जिल्होधिकारी केदार नायक, पेडणे उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार आनंद मळीक आनी एमव्हीआर कंपनीचो कंत्राटदार आनी अधिकारी आशिल्ले.
हाचे फुडें पालसाणी कोसळच्यो नात हे खातीर उपाय येजवण करपाक आर्लेकारान अधिकाऱ्यांक सांगलां. पालसाणीचे वयर एक घर आनी तातूंत रावताक तांचें स्थलांतर करपाची सूचोवणी केदार नायक हांणी संबंदीत अधिकाऱ्याक केल्या.
म्हामार्ग तयार करतना कंत्राटदारान चुकीचे पद्दतीन दोंगोर कापल्यात. ताका लागून फुडाऱाक पालसाणी कोसळपाची भिरांत आसा. दोंगोर स्लोप पद्दतीन कापपाक जाय. मात कंत्राटदारान घाळपणा करून तो कश्याकसो कापला. धारगळ म्हाखाजन तें पत्रादेवी मेरेन रस्तो रुंदीकरणाचें काम सद्या पावसांत लेगीत सुरू आसा. पालसाण कोसळपाची भिरातं आसा त्या वाठारांत उंटगाराचो पावस पडटा. जाय ती उपाय येवजण करून हाचे फुडें पालसाणी कोसळच्यो नात हाची जतनाय घेतले अशें आमदार आर्लेकारान सांगलें.