दुबावीत आयकर निरिक्षक थारलो आदल्या पुलीस म्हासंचालकाचो सोयरो

The depression woman sit on the floor with sexual harassment concept

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कनिश्ठ बायल लिंगीक अत्याचार प्रकरण

म्हापशें: पाटो पणजेंतल्या केंद्रीय आयकर कचेरेंतल्या कनिश्ठ महिला कर्मचारी लिंगीक छळ प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी हाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायरायलो, जाल्यार आदित्य वर्मा आनी दीपक कुमार ह्या दोगां दुबावितांक सशर्त अटकपूर्व जामीन न्यायालयान मंजूर केला. दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी हो गोंयच्या एका आदल्या म्हानिरिक्षकाचो सोयरो आशिल्ल्यान ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबावितांचेर मेहेरबानी दाखयल्या.

पणजी पुलिसांनी फाटल्या बिरेस्तारा 5वेर कनिश्ठ बायल कर्माचऱ्याचे कागाळी वयल्यान तिचो लिंगीक छळ केल्ल्याच्या आरोपा खाला दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी, आदित्य वर्मा आनी दीपक कुमार ह्या तिगां आयकर निरिक्षकां आड भा.दं.सं.च्या 354, 354 अ, 354 ड, 506(2) आनी 509 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्लो.

पाटो पणजेंतल्या आयकर कचेरेंत हो प्रकार फाटल्या 22 फेब्रुवारी ते एप्रील मजगतीं घडिल्लो. कनिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या ह्या छळाक बेजारून निमाणे पिडीत बायल कर्मचाऱ्यान पुलिशेंत धांव घेतिल्ली. पुलिसांनी गुन्यांव दाखल केले उपरांत चार दिसां उपरांत दुबावितांनी फाटल्या सोमारा पणजी सत्र न्यायालयांत धांव घेत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज सादर केल्लो.

बिरेस्तारा सत्र न्यायालयाच्यो न्यायाधीश पुजा कवळेंकार हांणी सुनावणी उपरांत दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी हाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायरायलो. जाल्यार दुबावीत आदित्य वर्मा आनी दीपक कुमार हांचो दरेकी 50 हजार रुपया बॉण्ड आनी तितल्याच रकमेच्या हमिदाराचे हमी प्रमाण सशर्त अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केलो.

कागाळदार आनी साक्षिदारांक धमकावपाचो यत्न करचो न्हय, पुलिसांक चवकशेच्या कामांत सहकार्य करप, पुरावे नश्ट करपाचो यत्न करचो न्हय, न्यायालयाचे परवानगे बगर राज्य तशेंच देश सोडून वच्चें न्हय, पासपोर्ट न्यायालयांत सादर करचो, तशेंच सांजवेळा 5 ते रातच्या 8 ह्या वेळार आठ दीस पुलीस स्टेशनार हाजेरी लावची अश्यो अटी न्यायालयान वयल्या दोनूय दुबावितांक घाल्यात.

मुखेल दुबावीत आरोपी मनिंदर सिंग अट्टारी हो गोंयच्या एका आदल्या पुलीस म्हासंचालकाचो सोयरो आसा. निवृत्त जाल्ले ते म्हासंचालक एक प्रामाणीक अधिकारी म्हूण वळखीचे आशिल्ले. त्या आदल्या अधिकाऱ्याच्या चेपणाक लागून ह्या प्रकरणांत वयल्या तिनूय दुबावितांक अटक जावची न्हय म्हूण कांय पुलीस अधिकारी यत्न करताले. दुबावीत अटकपूर्व जामिना खातीर न्यायालयांत धांव घे मेरेन पुलिसांनी तांचेर मेहेरबानी दाखयिल्ली. तशेंच आतां अटकपूर्व जामीन भायरायले उपरांत दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी हाका अटक टाळपा खातीर पुलिसांचेर चेपण आसा अशी नेटाची चर्चा पुलीस खात्यांत सुरू आसा.