दुदसागर न्हंयेंत बुडून चलयेक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: ताकार दावकोण धारबांदोडेंच्या दुदसागर न्हंयेंत फातिमा मुस्ताक मुल्ला (15, बेतकेगाळ कुडचडें) हाका बुडून मरण आयलें. ही घडणूक बिरेस्तारा सांजेच्या 4.30 वरांच्या सुमाराक घडली. कुळें पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा दनपारा फातिमा मुल्ला आपल्या कुटुंबा लयत न्हंयेच्या वाठारांत पिकनिके खातीर आयिल्ली. सांजेच्या 4.30 वरांच्या सुमाराक फातिमा मुल्ला हात धुंवपा खातीर न्हंये देगेर गेली आनी थंय तिचो पांय निसरलो ती न्हंयेंत पडली. न्हंयेंत पडिल्ल्या फातिमाक तिच्या घरच्यांनी रोखडीच न्हंयेंतल्यान भायर काडली. गंभीर अवस्थेंत तिका खाजगी वाहनांतल्यान पिळयेंच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत दाखल केली. मात थंयच्या दोतोरांनी तिका तपासून मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक संजय दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक अजय धुरी हांणी घडणुकेचो पंचनामो केलो.