दिवचले मनयलो कोंकणी राजभास दीस

कार्यावळीचें दिवली पेटोवन उक्तावण करतना प्रा. अरूण साखरदांडे. कुशीक प्रा. अनील वेर्णेंकार, रुपेश ठाणेंकार, नूतन साखरदांडे, विनायक गोवेकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: गोंय राज्याची कोंकणी राजभास जावची हे खातीर कोंकणी मोगींनी मोटो संघर्श केलो. ताचो सांबाळ करप हें आमचें कर्तव्य आसा. आयज शिक्षण आनी साहित्य मळार कोंकणी भाशेचो वापर समाधानकारक जायत आसलो तरी अजून आवाठ वाडूंक जाय अशें मत प्रा. अनील वेर्णेंकार हांणी उक्तायलें.

दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रान 37 व्या राजभास दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुखेल उलोवपी म्हूण ते उलयताले.

दिवचल कोकणी सेवा केंद्राचे अध्यक्ष रुपेश ठाणेकार हांचे दिवचलचे कचेरेंत आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक ज्येश्ठ कवी प्रा. अरूण साखरदांडे हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी म्हणलें, व्यक्तीमत्व विकासा खातीर कोंकणी भाशा म्हत्वपूर्ण आसा, आनी दरेकान कोंकणी भाशेच्या आदारान परिपूर्ण व्यक्तीमत्व विकास सादचो.

विनायक गोवेकार हांणी राजभास आंदोलना वेळा वेले आपले अणभव सांगलें. सुरवेक रुपेश ठाणेंकार हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. डॉ. प्रवीण सावंत हांणी सुत्रसंचालन केलें. राजेंद्र उसपकार हांणी उपकार मानले.

ह्या वेळार जाल्ल्या कवी संमेलनांत नूतन साखरदांडे, प्रकाश शिरोडकार, विनायक गोवेकार, डॉ. प्रवीण सावंत, मुकूंद माळगांवकार, सर्वेश माशेलकार, समिक्षा शिरोडकार, प्रा. अरुण सखरदांडे हांणी आपल्यो कविता सादर केल्यो.