दिवचलच्या बाफ क्लबान गोंयांक दर्जेदार खेळगडे दिलेः ब्रम्हानंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः फुटबॉल हो गोंयकारांचो सामको आवडीचो खेळ. फाटल्या 52 वर्सांत दिवचलच्या बाफ क्लबान गोंयांक तशेंच देशाक दर्जेदार खेळगडे तयार करून दिले. ह्या कल्बा सारके हेर क्लबांनी फुटबॉल मळार काम केल्यार बरे खेळगडे तयार जावंन ते देश पांवड्यार चमकवपाक शकतात अशें भारतीय फुटबॉल पंगडाचो आदलो कॅप्टन पद्मश्री ब्रम्हानंद शंखवाळकार हांणी सांगलें.
बिचोलीम  फुटबॉल  क्लब  ऑफ  बिचोलिम  फॅन्स  (बाफ ) क्लबाच्या नूतनीकरण केल्ल्या कार्यालयाचे उक्तावण आनी कल्बाच्या 52व्या वर्धापन दीस कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार आंतरराष्ट्रीय गोलकी संजीवनी नागवेकार, दिवचलचो नगराध्यक्ष आनी बफ क्लबाचो अध्यक्ष कुंदन फळारी, सचीन साळकार,  नरेश कडकडे, सदानंद नाटेकार, रजनीकांत लावणीस माचरेय आशिल्ले.
हर्श पत्रे, सिमरन नार्वेकार, कपील होबळे, पंढरी चोपडेकार, लक्ष्मण राणे, अमय मोरजकार, हर्षद जल्मी ह्या फुटबॉल खेळगड्यांचो भोवमान केलो. बाफ क्लबान नवे फुटबॉल खेळगडे तयार  करपा खातीर योगदान दिवपाचें आवाहन कपील होबळे हांणी केलें. तरणाटे पिळगे मदीं फुटबॉलाची आवड तयार करपाचें काम क्लब करतलो अशें कुंदन फळारीन सांगलेंरजनीकांत लावणीसान क्लबाचे वाटचालीचो नियाळ घेतलो. सूत्रसंचालन वैभव कळंगुटकारान केले.