दर्या देग नितळसाणेच्या कामा आड जायत्यो कागाळीः खवंटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पर्वरीः दर्या देगो नितळ दवोरपाच्या कामाचें कंत्राट घेतिल्लो हें काम सारकें करना. नितळसाण करप सारकें जायना अशी कागाळी हितसंबंदी, पर्यटक आनी लोकां कडल्यान हॉट्सअॅप्स, फोटे आनी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान येत आसतात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांणी सांगलें. पर्यटन खातें दर्या देग नितळसाणेच्या कामा कडेन सारकें लक्ष दिना अशेंय तांणी सांगलें.
नितळसाण व्हो पर्यटनाचो मुळावो भाग, तो फकत दर्या देग निवळ करपा पुरतो मर्यादीत ना. जाल्यार पर्यटकांक फोर्सान कितेंय विकप, तांकां त्रास दिवप, पर्यटकांची सुरक्षितताय, उदका खेळातली सुरक्षितताय हाचो तातूंत आसपाव आसता. पर्यटन खात्यान ते खातीर एकत्रीत अशी वेवस्था करपाक जाय. तातूंत हेल्पलायन नंबर, पर्यटकां खातीर अॅप आनी कन्व्हेंशन सेंटर हाचो आसपाक जाय अशें खवंटे हांणी सांगलें.
दरेका दर्या देगेर कन्व्हियन्स सेंटर, 24 वरां खातीर म्हायती कावंटर, वॉश रूम-टॉयलेड, लॉकर, बसपाची वेवस्था आसपाक जाय. इतलीं वर्सां आमी हाचेर फकत उलयत आशिल्ले. मात 105 किलोमीटर लांब दर्या आशिल्ल्या दर्या देगांनी चड कांयच केलें ना. आता तांचेर विचार करून ह्या सगल्यो गजाली करपाचो वेळ आयला अशें तांणी सांगलें.
दर्या देगांनी बियर आनी हेर बाटल्यो उडयतात. ते विशीं कागाळी येतात. ह्या प्रकारांक आळाबंद हाडपा खातीर पर्यटन खातें कायदो करपाची प्रक्रिया खात्यान सुरू केल्या अशी म्हायती खवंटे हांणी दिली. दर्या देगांनी व्हरपा खातीर पर्यटकांत बियर आनी हेर बाटल्यो दिवच्यो न्हय अशें अबकारी खात्याक बार आनी रेस्टॉरंट धनयांक सांगपाक लायतले अशें तांणी सांगलें. बाटल्यो परत हाडून दितल्याक इनाम दिवपाची येवजण सुरू करूं येता. दर्या देगांनी चलतात त्या बेकायदेशीरपणाक आळावंद हाडपा खातीर पर्यटन खात्याचे अधिकारी पुलीस खात्या कडेन उलोवणी करतले अशें तांणी  सांगलें.