दर्यांत एलईडी नुस्तेमारी करप्यांचेर जातली कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोस्टल गार्ड आनी पुलिसांचेर आसतली जापसालदारकीः मंत्री हळर्णकार


पणजी : दर्यांत जावपी एलईडी नुस्तेमारी बोटींचेर नदर दवरपाक नुस्तेमार खात्या कडेन सध्या एकूच गस्त बोट आसा. ताका लागून सगल्या बोटींचेर नदर दवरपाक आडखळ जाता. सरकारा कडेन आनीक दोन गस्त बोटींची मागणी केल्या. दर्यांत जावपी बेकायदो एलईडी नुस्तेमारीचेर नदर दवरपाक ह्यो गस्ती बोटी उपेगी थारतल्यो. कोस्ट गार्ड वा कोस्टल पुलिसा वरवीं दर्यांतल्या जावपी एलईडी नुस्तेमारीचेर नदर दवरतले, अशें नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें.
गोंय दर्यांत बेकायदो एलईडी बल्बा वरवीं नुस्तेमारी करपाचे प्रकार वाडल्यात. बूल फिशींग करपी परंपरीक नुस्तेमारांक हाचो त्रास जाता. ही एलईडी नुस्तेमारी बेकायदो आसा. हे विशीं जायते खेपे नुस्तेमार संघटणांनी सरकाराक निवेदन भेटयलां. सध्या अशा बोटींचेर कारवाय करपाचें सत्र सुरू जालां. पूण खात्या कडेन सध्या एकूच गस्त बोट आशिल्ल्यान अशा बोटींचेर नदर दवरपाक मेळना. ते खातीर सरकारा कडेन आनीक दोन गस्त बोटींची मागणी केल्या.
दर्यांत जावपी एलईडी नुस्तेमारीचेर नदर दवरपाक कोस्टल गार्ड वा कोसलि पुलिसांचेर जापसालदारकी दितले, अशें मंत्री हळर्णकार हांणी सांगलें. बेगिनूच नुस्तेमार खात्याक आनीक बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले. परंपरीक नुस्तेमाऱ्यांच्यो ज्यो समस्या आसात, त्यो बेगिनूच सुटाव्यो करतले.
नुस्तेमारी खातीर डिझेलाचेर चलपी बोटींक अनुदान दिवपाचो विशय लेगीत मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटले, अशें मंत्री हळर्णकार हांणी सांगलें.