दरेका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसपाक जाय : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : दरेका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसचो हें सरकाराचें सपन आसा. गोंय विद्यापीठांत आतां डिस्टन्स अभ्यासक्रम सुरू जातले, अशे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते आयज हरवळे पंचायतींत एके कार्यावळींत उलयताले.
हरवळे पंचायत स्थापन जावन फाटल्या 10 वर्सांत बरीच उदरगत जाल्या. जर जागो उपलब्ध जालो जाल्यार एक सुसज्ज सभाघर बांदप शक्य आसा. हातूंतल्यान पंचायतीक येणावळ येतली. येत्या वर्सांत पंचायतीक उदरगती खातीर 10 कोटी मेरेन निधी मेळप शक्य आसा. मुळाव्या सुविधां सयत मनशाची उदरगत जावप म्हत्वाचें. हाचे खातीर शिक्षण म्हत्वाचें. इग्नू विद्यापिठा वतीन पदवी, पद्व्यूत्तर शिक्षण काम करतना पुराय करप शक्य आसा. पिरायेच्या 60 व्या वर्सा पसून बरेच जाण शिक्षण घेतात. इग्नुंत गोंयातले 8 ते 10 हजार लोक शिक्षण घेतात, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें.