दयानंद कला केंद्रा वतीन नवाब शेखाचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कुडचडेंः कुडचडेंच्या दयानंद कला केंद्रा वतीन कलर्स मराठी चॅनलाचे ‘सूर नवा ध्यास नवा’ हे संगीत कार्यावळींतलो उपजैतिवंत नवाब शेख हाचो भोवमान केलो. शिक्षण मनश्याक एकेच दिकेन व्हरता, मात कसलीय कला ताका जिणेत व्हडली सुवात आनी नांव मेळोवन दिता. नवाब शेखान तें सिद्ध करून दाखयलां अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणे सांगलें. दयानंद कला केंद्रात पर्यटन दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या नवाब शेख हाचे गौरव कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले.
विज्ञानाचो विद्यार्थी आशिल्ल्या नवाबान संगीत रियलॅटी शोत वांटो घेवन  तातूंत उपजैतिवंत जावंन तरणाटे पिळगे सामकार एक आदर्श तयार केला अशें कला केंद्राचो अध्यक्ष मोर्तू नायक हांणी नवाबाची तोखणाय करतना सांगलें. नवाबाचो गोंयांत पयलो भोवमान करपाची संद आमकां मेळ्ळी हाची आमकां खोस भोगता अशें तांणी नमूद केलें. सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं नवाबाचो शाल आनी फुलां तुरो भेटोवन भोवमान केलो.
नवाबान ह्या वेळार गणेश वंदना सादर केली. कुडचडें शाराक आपूण केन्नाच विसरपाक शकचो ना, कारण तांणी म्हजे संगीत कलेचो भोवमान केलो अशें नवाब शेखान आपल्या मनोगतांत सांगलें. कार्यावळीक सुभाष नायक, आनंदी नायक, नवीन खांडेकार, नवाबाचो बापूय, राया देसाय हाजीर आशिल्ले. बंटी उडेलकारान नवाबाचो  परिचय करून दिलो आनी निमाणे उपकार मानले.