तिळारींतल्या विर्सगाक लागून पेडण्यात हुंवार येवचो न्हंय म्हणून उपाय जाय न्हंयचे देगेर रावपी लोकांची मागणी 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः पावसाच्या दिसांनी तिळारी धरणात तांकी परस चड उदक जाल्यार ताचो विसर्ग करतात ताका लागून पेडणे तालुक्यांत हुंवाराची स्थिती तयार जाता. तशी ती जावची न्हय हे खातीर आता सावन उपाय येवजण करपाक सांगचें अशी न्हंयच्या देगांनी रावपी लोकांनी केल्या.
चड जाल्लें तिळारीचें उदक सोडटकूच तें तिळारी खारजांतल्यान तिळारी, सासोली, चांदेल हांगच्यान बैलपार आनी शापोरा न्हंयांनी सोडटात. ताका लागून त्या गांवांतल्या लोकवस्तीक हुंवाराचो फटको बसता. दर वर्सा पावसांत ही परिस्थिती जाता. पोरूं तिळारीचें उदक सोडल्ल्यान हळर्ण, इब्रामपूर, चांदेल, वझऱी, तुयें आनी धारगळ ह्या वाठारांत शेतां भाटांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें. अंदू ही परिस्थिती येवची न्हय हे खातीर जाय ती उपाय येवजण करपा खातीर सरकार तशेंच थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी यत्न करचें अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा.
आमदार आर्लेकार हांणी हालींच पेडणे तालुक्यांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका घेवन तिळारीचें उदक सोडले उपरांत कसली उपाय येवजण करपाची हाचेर चर्चा केली. धरणांतलें उदक सोडचे पयलीं न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या पंचायतींक ताची पयलीं सूचोवणी दिवपाक धरण अधिकाऱ्यांक सांगपाक तांणी सांगलां.