तिणें भांगराच्यो वस्ती विकत घेतल्यो आनी…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जयपूर, खबरां संस्था : दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहीए, ही एका पोरण्या पदांतली ओळ गुन्यांवकारांचें ब्रीदवाक्य करपाक जाय. अमेरिकेंतले एके बायलेक ३०० रुपयांच्यो वस्ती भांगराच्यो वस्ती म्हूण सांगून तोपी घालपाचो पराक्रम आमच्या एका भारतीय भावान केला.
राजस्थानांतल्या जयपूरांत जोहरी बाजार आसा. थंयच्यान ह्यो भांगराचो मुलामो दिल्ल्यो रुप्याच्यो वस्ती चेरिश हे बायलेन विकत घेतल्यो. इन्स्टाग्रामाचेर २०२२ त तिची गौरव सोनी कडेन वळख जाली. ताणें तिका जयपूरांतल्यान वस्ती धाडल्यो. ताचे तिणें दोन वर्सांच्या काळांत ‘स कोटी रुपया’ भारतांत धाडले. पूण ह्यो वस्ती आशिल्ल्यो ३०० रुपयांच्यो.
अंदूं एप्रीलांत तिणें थंय एका प्रदर्शनांत ह्यो वस्ती दवरल्यो. तेन्ना थंयच्या जाणकारांक त्यो फटीच्यो हें कळ्ळें. भांगरा बदला त्यो रुप्याच्यो हे कळटकच चेरीश भारतांत आयली आनी तिणें गौरव सोनीक जाब विचारलो. ताणें हांव त्या गांवचोच न्हय, अशी भुमिका घेतली. उपरांत तिणें पुलिशेंत कागाळ केली. अमेरिकन दुतावासाचीय मजत घेतली. तांणी जयपूर पुलिशेक बेगोबेग कारवाय करपाची विनवणी केली. आतां गौरव आनी ताचो बापूय राजेंद्र सोनी दोगूय फरारी आसात. ह्या दोगूय ठकसेनांक सोदपाक पुलिसांनी दोन पंगड तयार केल्यात.