तार पुलाक म्हूर्त मेळना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशें ः म्हापशेंचे म्हापसा न्हंये वयल्या नव्या समांतर तार पुलाक अजून म्हूर्त मेळना. हो तार पूल पूर्ण जावपाची तारीख चुकता. आतां हो पूल जून म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत पूर्ण जावपाची शक्यताय आसा. एप्रील, मे म्हयन्यांत थारावन दिल्लें काम पूर्ण जावंक नाशिल्ल्यान हो पूल आतां जून म्हयन्यांत उक्तो जातलो.
10.30 कोटी रुपया खर्चाच्या ह्या तार पुलाचें बांदकाम फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांत हातांत घेतिल्लें. पुलाची लांबाय 40 मिटर आसा. स ते आठ म्हयन्यां भितर हो पूल पूर्ण करपाची जापसालदारकी कंत्राटदाराक दिल्ली. सरकारान गोंय मुळाव्या साधन सुविधा महामंडळा वरवीं (जीएसआयडीसी) पुलाचें बांदकाम हातांत घेतिल्लें.
ह्या पुलाचें बांदकाम फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांत हातांत घेतिल्लें. ते आदीं जीएसआयडीसीन लोकां खातीर पुलाचे कुशीक पर्यायी पायपवजा पुलाची उबारणी केल्ली. सुरवातीच्या काळांत कंत्राटदारान पुलाचें काम खूब नेटान
सुरू केल्लें. ताका लागून नवो
पूल थारावन दिल्ले मुजती भितर विक्रमी वेळांत पूर्ण जातलो असो विस्वास जीएसआयडीसीन उक्तायिल्लो.
इतलेंच न्हय हो पूल एप्रील म्हयन्यांत पूर्ण जावन एप्रीलांत पुलाचें लोकार्पण जातलें असो विस्वास जीएसआयडीसीन परगटायिल्लो पूण मार्च म्हयन्यांत तो पूर्ण जावंक शकलो ना. उपरांत जीएसआयडीसीन पुलाचें बांदकाम पूर्ण करून मे म्हयन्याचे मदलशीक पूल उक्तो करतले अशें सांगिल्लें.
पूण ही तारीखय आतां उलगली. पुलाच्या निमाण्या टप्प्यांतल्या बांदकामा सयत जोड रस्त्याचें काम सुरू आसा. ताका लागून पूल उक्तो करूंक मेळ्ळो ना. आतां जून म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत हो पूल उक्तो करपाचो निर्धार महामंडळान केला.
म्हापशें शार येरादारी कोंडीमुक्त करपाचो तार पूल हो दुसरो प्रकल्प. हे आदीं नवो कदंब बसस्टॅण्ड उक्तो केल्ल्यान शारांतली येरादारी सुरळीत जाल्ली. तशेंच हो पूल उक्तो जातकच ह्या रस्त्यार आदीं जावपी येरादारी कोंडीची समस्या पयस जातली असो विस्वास आमदार जोशुआ डिसोझा हांणी बुधवारा सांजवेळा पुलाच्या कामाची पळोवणी केले उपरांत उक्तायलो.