ठाण्यातल्या वेवसायिकाची लुबाडणूक करपी दुबावीत बायलेक गोंयांत अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः फेसबूक अकावंटाचेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट धाडून ठाणे-मुंबयच्या  एका वेवसायिकांक कडेन इश्टागत करून उपरांत ताका एक हॉटेलांत डेटीचेर व्हरून ताची लुबाडणूक करपी   संस्कृती नावाचे दुबावीत बायलेक मानपाडा पुलिसांनी म्हापशें हांगा  अटक केली. लुबाडणुकेची ही घडणूक फाटल्या 20 डिसेंबराक रातीं घडली
महेश पाटील हाचे कडेन हे बायलेन फेसबूका वयल्यान इश्टागत केली. 19 डिसेंबराक तांची एका हॉटेलांत प्रत्यक्षांत भेट जाली. 20 डिसेंबराक डोंबिवली हांगच्या हॉटेलांत ताका डेटीर आपयलें. महेश पाटील हाणे हॉटेलाचे कुडींत हातांतलें 7 तोळ्याचें भागराचें कडे, 4 तोळ्याची सरपळी, अडेज तोळ्याची रुद्राक्ष आशिल्ली सरपळी, 10 हजाराचें घड्याळ, परवानो आशिल्लें 50 हजाराचें 32 बोअर पिस्तूल मेळून 4.75 लकाचो म्हालवज एके पिशवेंत दवोरलो. रातीं 11 मेरेन दोगांनीय मद्यपान केलें. पटेल टॉयलेटांत वचून पंदरा मिनटांत आयलो तेन्ना कुडींत ती बायल आनी म्हालवज दवोरिल्ली पिशवी ना अशें तांका दिसलें. रिसेप्शनांत वचून चवकशी केली तेन्ना ती बायल हॉटेलांतल्यान गेली अशें ताका सांगलें.
आपली लुबाडणूक जाल्या हें कळटगीर पटेल हांणी मानपाडा पुलीस स्टेशनांत कागाळ केली. दुबावीत बायल गोंयांत म्हापशें हांगा आसा अशी म्हायती मानपाड पुलिसांक मेळतगीर  तांणी म्हापशें पुलिसांचे मजतीन म्हापश्या तिका अटक केली.   ते बायलेन चोरील्लें पिस्तुल आपल्या म्हापश्यांतल्या एका इश्टागेर दवरिल्लें. पुलिसांनी तें जप्त केलें. तिगेल्या इश्टाक चवकशे खातीर ताब्यांत घेतलां. दुबावीत बायलेक मानपाडा व्हरून तिचेर गुन्यांव नोंद करून तिका अटक केली.