टीसीपी घोटाळो आरोप प्रकरणांतविजयाक धाडटले कायदेशीर नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : नगर नियोजन खात्यांतल्या (टीसीपी) दोन हजार कोटींच्या भ्रश्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांचें मदीं सध्या वाद सुरू जाला. नगर नियोजन खात्यांत 2 हजार कोटींचो भ्रश्टाचार जाला, असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ह्या आरोपाक हरकत घेतना मुख्यमंत्र्यान विजय सरदेसाय हांकां कायदेशीर नोटीस धाडपाची शिटकावणी दिल्या.
सोमारा म्हापशेंतल्या एका कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री पत्रकारांच्या प्रस्नाक जाप दिताले.
ह्या आरोपा विशीं आमदार सरदेसाय हांकां कायदेशीर नोटीस धाडटले. तशेंच हे विशींचो सविस्तर अहवाल मागोवन घेतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
नगर नियोजन खातें सध्या बरेच उजवाडांत आसा. बांदकाम नेमाच्यो प्रस्तावीत दुरुस्त्यो रद्द करपा सयत कलम 16 बी सकयले प्रस्ताव रद्द करपाचो निर्णय नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जाहीर केलाे. कलम ‘16 बी’ ही एक व्हड भानगड आसा. खात्यांत दोन हजार कोटींचो भ्रश्टाचार जाला, असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ह्या आरोपाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हरकत घेतल्या. आपूण मुख्यमंत्री जाले उपरांत नगर नियोजन खात्याचे बरेच मंत्री जावन गेले. ह्या खात्याच्यो फायली थेट मुख्यमंत्र्यां कडेन येनात. विजय सरदेसाय हे नगर नियोजन खात्याचे मंत्री आशिल्ले. तांकां ही गजाल बरे तरेन खबर आसा. तरी लेगीत तांणी सरकाराचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप केला. ताका आपूण कायदेशीर नोटीस धाडटलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें

लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्नः मुख्यमंत्री
नगर नियोजन खात्याची कसलीच फायल थेट मुख्यमंत्र्यां कडेन येना. आमदार सरदेसाय हे स्वता टीसीपी मंत्री आशिल्ले. ते उपरांत जायते जाण टीसीपी मंत्री जाले. हाची पुराय जाणीव सरदेसाय हांकां आसा, पूण विनाकारण लोकांची दिशाभूल करपाक ते अशी विधानां करतात, असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी केलो.

नोटीस आयले उपरांत निर्णय घेतलोः विजय
नगर नियोजन खात्यांत बरेच गैरवेव्हार सुरू आसात. दोन हजार कोटींचो भ्रश्टाचार खात्यांत जाला. मुख्यमंत्र्यां कडल्यान आपणाक पयलीं कायदेशीर नोटीस येवंदी. ते उपरांत आपूण फुडलो निर्णय घेतलो. कलम ‘16 बी’ ही एक व्हड भानगड आसा. खात्यांत दोन हजार कोटींचो भ्रश्टाचार जाला, असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला.