ज्येश्ठ स्वातंत्र्यसैनीक नंदा गायतोंडे अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


काणकोण: ज्येश्ठ समाजवादी फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनीक पीटर आल्वारीस हांचे वांगडी शिवानंद ऊर्फ नंदा गायतोंडे (95) हांकां बिरेस्तारा राती कडेन पुण्यांत मरण आयलें. तांचो गोंय मुक्ती चळवळींत सक्रीय वांटो आशिल्लो. ते मूळचे पाळोळे -काणकोणचे.
तांची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान फाटलो म्हयनोभर तांचेर पुण्यांत जोशी हाॅस्पिटलांत उपचार सुरू आसले. तांचे फाटल्यान घरकान्न प्रफुल्ला आनी पाळोळे- काणकोणचे नामनेचे स्वातंत्र्य सैनीक डॉ. पुंडलीक गायतोंडे हो भाव आसा.
आपल्या भावा कडल्यान प्रेरणा घेवन गोंय मुक्ती चळवळींत ओंपून दिल्ले नंदा गायतोंडे हे फिशाल संघटक आशिल्ल्यान गोवा नॅशनल काँग्रेस हे स्वातंत्र्य सैनिकांचे संघटणेन तांचेर काणकोण, साश्ट, मुरगांव ह्या तीन म्हालांची जापसालदारकी सोंपयिल्ली. तांचें कार्य सुरू आसतना 19 जून 1954 दिसा तांकां अटक जाल्ली. पुर्तुगीज सैनिकी न्यायालयान तांकां ते खातीर 8 वर्साची सक्तमजुरी आनी 15 वर्सा नागरी हक्काचेर निर्बंध हाडपाची ख्यास्त दिल्ली.
तांकां आग्वाद बंदखणींत दवरिल्लें. बंदखणीत आसतना तांणी अर्थशास्त्र आनी तत्वज्ञान ह्या विशयाचेर अभ्यास केलो. 1959 वर्सा तांची सुटका जाली. उपरांत इंग्लंडाक वचून तांणी मुखा वयलें शिक्षण पूर्ण केले. वेवसायाक लागून ते जरी पुण्यांत रावताले तरी गोंयांतलें नातें तांणी तोडूंक नासलें.
अजित पैंगिणकार, कमलाकर म्हाळशी हांकां वांगडा घेवन तांणी काणकोणां बंद पडिल्लो पुंडलीक गायतोंडे दीस परत सुरू केलो. ह्या दिसा निमतान ते विद्यार्थी, स्वातंत्र्य सैनीक आनी पत्रकार हांकां घेवन ज्वलंत विशयाचेर व्याख्यान दवरून ताचेर चर्चा घडोवन हाडटाले अशी म्हायती ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हांणी दिली.