जेटी- सडा हांगच्या सुसेनाश्रम विद्यालय इमारतीचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः जेटी- सडा हांगच्या श्री सुसेनाश्रम विद्यालयाचे नवे इमारतीचें उक्तावण आदले मंत्री मिलिंद नायक हांचे हस्तुकीं केलें. शालेय जिणेंत शिस्त सामकी म्हत्वाची आसता. भुरग्यांनी मन लावून अभ्यास करून बरे मार्क घेवन परिक्षेंत पास जावपा खातीर यत्न करपाक जाय अशें नायक हांणी सांगलें.
ह्या वेळार मायचेर मुख्याध्यापिका सुनिता पवार, ईडीसीचो उपाध्यक्ष तशेंच शाळा प्रकल्प समितीचो मुखेली संजय सातार्डेकार, सुसेनाश्रम शिक्षण संस्थेचो उपाध्यक्ष रमेश कवठणकार, वेवस्थापक नीलेश रेडकार, निवृत्त मुख्याध्यापक भालचंद्र नायक, मुरगांव पालिका नगरसेवक दामोदर नायक, गुरुदास उगवेका, शिक्षक तुकाराम रेडकार आशिल्लो.
भुरग्यांनी ल्हान पिरायेंत जायत्यो म्हत्वाच्यो गजाली शिकपाक जाय. पालक तशेंच जाण्ट्यांचो मान राखपाक जाय अशें मिलिंद नायक हांणी सांगलें. विद्यालय इमारतीचें काम अजून पुराय जाल्लें ना तें पुराय करपा खातीर मजत करपाचें आवाहन तांणी पालकांक केलें. सजय सातार्डेकार हांणी आपल्या भाशणांत परिश्रम ही येशाची चावी आसून  ती हातस्पा खातीर यत्न करपाचो सल्लो भुरग्यांक दिलो. तुकाराम रेडकार हांणी विद्यालयाची म्हायती दिली. नवी इमारत उबारपाक मिलिंद नायक, संजय सातार्डेकार आनी सर्गेस्त बाबू शेट्ये हांणी योगदान दिल्ल्याचें सांगलें.
रमश कवठणकारा हांचेय उलोवप जालें. मुख्याध्यपिका सुनिता पवार हिणे सुरवेक सगल्यांक येवकार दिलो. सूत्रसंचालन शिक्षिका संगीता कुंभार आनी शिक्षक संतोष खोर्जुवेकारान उपकार मानले.