जीव घेण्या अपघाता उपरांत चिंबलजंक्शनार जाय त्यो गजाली जातात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः पाटो- चिंबल जंक्शनाचेर ज्येश्ठ नागरीक व्यंकटेश कारापूरकार हाका बुधवारा सांजे अपघाती मरण आयल्या उपरांत थंय जावपी अपघातांचेर आळाबंद घालपा खातीर जाय त्यो गजाली जावपाक लागल्यात. कदंब पठारा कडेन आशिल्ले देंवतेर वाहनांची स्पीड कमी करची हे खातीर आशिल्ल्या रम्बलर्सांचो आंकडो वाडोवपाचें काम चल्लां.
ह्या जंक्शना कडेन पयलीं 10 रम्बलर्स आशिल्ले तें आतां 18 करून तांची जाडी वाडोवपाचें काम चल्लां. घर मोडील्ले कडेन जमीन लेव्हलिंगाचेंय काम सुरू केलां. लोकांक रस्तो बरे भशेन हुपपाक मेळचो हे खातीर लोकांनी केल्ले मागणे प्रमाण सिंग्नलाचो वेळ वाडयला. जंक्शनार स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम मात करूं ना.
बिरेस्तारा सान्ताक्रजचो आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस हांणी थळाव्या लोकां वांगडा उपजिल्होधिकारी, येरादारी पुलीस, बांधकाम खात्याचे अधिकारी हांच्या वांगडा जंक्शना कडेन अपघात जावचे न्हय हे खातीर कितें करपाक जाय हाचेर चर्चा केली. वाहना जंक्शना कडेन पावचे पयलीं तांची स्पीड कमी जावची हे खातीर स्पीड ब्रेकर घालपाचें चर्चे वेळार थारलें.
जंक्शना कडल्या ओव्हर ब्रिजाचें काम ऑगस्ट म्हयन्यात सुरू करपाचें उतर बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आमदाराक दिलां. रुदाल्फ फर्नांडीस हांच्या वांगडा तिसवाडीचो उपजिल्होधिकारी विवेक नायक, बांधकाम खात्याचो पर्यवेक्षक अभियंतो अॅलन परेरा, येरादारी पुलीस निरीक्षक ब्रॅन्डन डिसोझा, चिंबल पंचायत पंच गिरीश उसकयकार, सरपंच मनिषा चोपडेकार, पंच संतोष चोपडेकार हांणी चर्चा केली.
‘आपा’चो तेंको
मजगती  बुधवारा सांजे जंक्शना कडेन जाल्ल्या अपघातांत व्यंकटेश कारापूर (72) हांका मरण आय़िल्लें. जंक्शनार स्पीड ब्रेकर घाल मेरेन तांची कूड ताब्यांत घेवपाक कारापूरकार हांच्या घरच्यानी न्हयकार दिला. ताका आम आदमी पक्षाचे गोंय फाट्याचे अध्यक्ष अॅड अमीत पालेकार हांणी तेंको दिला. सदोश रस्ते, भरवसो नाशिल्ली सिग्नल यंत्रणा आनी येरादारी पुलीस नाशिल्ल्यान जंक्शनार अपघात जायत आसात अशें पालेकार हांणी सांगले. स म्हयन्यांत ओव्हर ब्रीज बांदपाचें उतर भाजपा सरकारान 3014 वर्सा दिल्लें तांचे कितें जालां असो प्रश्न पालेकार हांणी केला.