चरावण्यां घराचेर झाड पडून सुमार देड लाखाचें लुकसाण

घराचेर झाड पडून जाल्लें लुकसाण.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: दोन दिसां पयलीं सत्तरी म्हालांतल्या चरावणें गांवांतल्या नवनाथ गांवस हांच्या घराचेर झाड पडून सुमार देड लाखाचें लुकसाण जालें. शेजरा आशिल्लें सायलाचें झाड पडिल्ल्यान ही व्हड दुर्घटना घडली. हे विशींची म्हायती अशी की फाटल्या 15 दिसां सावन सत्तरी म्हालांत दडकांनी पावस पडत आसा. कांय फावटी वादळी पावस जायत आशिल्ल्यान सैमीक पडझड जावपाच्या प्रकारांनी वाड जावंक लागल्या.

शेनवारा रातीं चरावणें हांगासरल्या नवनाथ गांवस हांच्या घराचेर सायलाचें झाड पडिल्ल्यान तांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. ह्या वेळार कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. पूण तांच्या घराचें मात एके वटेन व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. घरांतल्या सामानांची नासधूस जाली. ताका लागून लुकसाणेचो अदमास सुमार देड लाख जावपाची शक्यताय आसा.

हे विशींची म्हायती वाळपय उजो पालोवपी दळाक दिले उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन लाखांनी रुपयांची मालमत्ता वाटावपाक म्हत्वाचें येस मेळयलें. शेनवारा रातीं उसरां मेरेन घराचेर पडिल्लें झाड कुशीक काडपाचें काम सुरू आशिल्लें. ह्या वेळार थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक मजत केली.

मजगतीं, हे विशीं उजो पालोवपी दळाच्या जवाना कडेन संपर्क सादलो तेन्ना तांणी सांगलें की नवनाथ गांवस हांच्या घराचेर झाड पडिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. सुदैवान झाड एके वटेन पडिल्ल्यान उणें प्रमाणांत लुकसाण जालें. घडये हें झाड घराच्या मदेकांत पडिल्लें जाल्यार व्हड प्रमाणांत लुकसाण जावपाचें. हें झाड कुशीक काडपाक येस आयलां, आनी लाखांनी रुपयांची मालमत्ता वाटावपाक येस आयिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाचे यंत्रणेन स्पश्ट केलें.