घोवानूच बायलेचो गळो अंदिल्ल्याचो दुबाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चारित्र्याच्या दुबावा वयल्यान खून; काणकोण गुळ्यां 19वेर सांपडिल्ली कूड

काणकोण: फाटल्या सप्तकांत गुळ्यां शाळे कुशीक एका गोंया भायल्या बायलेची कूड सांपडिल्ली. हे बायलेचो गळो अंदिल्ल्यान तिका मरण आयिल्लें अशें पोस्टमार्टम अहवालांत म्हणिल्लें.

19 एप्रीलाक ही कूड मेळ्ळे उपरांत काणकोण पुलिसांनी ते बायलेचे कुडी संबंदी तपास कार्याक सुरवात केल्ली. बायलेच्या भेसा वयल्यान ती बायल गोंया भायली आशिल्ल्याचें दिसून आयले उपरांत काणकोणच्यान कोणूय गोंया भायली बायल बेपत्ता बी आसा? हाची पुलिसांनी तपासणी केल्ली आनी बायले संबंदीची विस्तारान म्हायती गोंयच्या हेर पुलीस स्टेशनार धाडून दिल्ली.

मडगांव पुलीस स्टेशनार आपली आवय बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ आयले उपरांत चवकशी उपरांत ती बायल मडगांवच्या मालभाट हांगासरले झोपडपट्टीतली आशिल्ल्याचें कळ्ळें.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा 17वेर मरण आयिल्ले बायलेचो घरकार अजय मलीक (45) हाणे घरकान्ना सविता देवी (42) हिका सामान खरेदी करपाचे निमित्त सांगून दोगूय कदंबा बशीन काणकोणां आयलीं. गुळ्यां आंगोद वचपी रस्त्या कुशीक तीं दोगांय बशींतल्यान देंविल्ली अशी म्हायती काणकोण पुलिसांक मेळ्ळ्या. मंगळारा सांजवेळा सविता देवीची कूड सांपडिल्ली. चवकशी केले उपरांत तिचे बरोबर आयिल्लो तो तिचो घरकार आशिल्ल्याचें निश्पन्न जालें. चारित्र्याच्या दुबावा वयल्यान हो खून जाल्ल्याचो अदमास काणकोण पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक प्रवीण गांवस हांणी म्हायती दितना सांगलें.

हे कुटूंब मूळ बिहारचे आसून घरकार अजय मलीक फरार जाला. तो बिहारांत वचपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ताचो सोद घेवपा खातीर काणकोण पुलीस स्टेशनाचे उपनिरिक्षक, हवालदार आनी कॉन्स्टेबल असो एक पंगड बिहाराक गेल्ल्याचें निरिक्षक गांवस हांणी सांगलें.

ते बायलेक धा वर्सांची एक चली आनी पांच वर्सांचो एक चलो आसा.