घरगुती एलपीजी सिलेंडराचेर 200 रुपयांचें अनुदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारान घरगुती एलपीजी सिलेंडराचेर 200 रुपयांचें अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून आतां सिलेंडराचें मोल 200 रुपयांनी उणें जालां. हें अनुदान वर्सभरांतल्या 12 सिलेंडराचेर दितलें. हें मोल रोखडेंच लागू करतलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ही घोशणा केल्या.
घरगुती वापराच्या 12 सिलेंडर मेरेन 200 रुपया प्रती सिलेंडर अनुदान दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. हाचो फायदो 9 कोटी उज्ज्वला येवजण धारकांक जातलो. ते खातीर केंद्राक दरवर्सां सुमार 6,100 कोटी रुपयांचो फटको बसतलो.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरांच्या मोलांत सातत्यान वाड जायत आशिल्ली. हजार रुपया वयर सिलेंडराचे मोल वाडिल्लें. ते फाटभुंयेर सर्वसामान्यांक थाकाय दिवपी ही गजाल आसा.

पॅत्रॉल 9.50, डिझेल 7 रुपयांनी सवाय
नवी दिल्ली: केंद्रीय अबकारी कर उणो केल्ल्यान पॅत्रॉल अानी डिझेलाचें मोल सवाय जालां. पॅत्रॉल 9.50 रुपयांनी जाल्यार डिझेल 7 रुपयांनी सवाय जालां. आतां राज्यांनीय पॅत्रॉल आनी डिझेला वयलो कर उणो करचो अशी आस्त केंद्र सरकारान उक्तायल्या. केंद्र सरकारान पॅत्रॉला वयलो केंद्रीय अबकारी कर 8 रुपयांनी जाल्यार डिझेला वयलो अबकारी कर 6 रुपयांनी उणो केल्ल्यान इंधन सवाय जालां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ही घोशणा केल्या.