गोवा कोंकणी अकादेमी वतीन कोंकणी पुस्तकां भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: शिक्षण, कला, साहित्य, भासशास्त्र, लोकवेद अशा साबार मळांचेर कोंकणी भाशेच्या विकासा खातीर वावुरपी गोवा कोंकणी अकादेमीन गोंयच्या माध्यमीक विद्यालयां खातीर कोंकणी पुस्तकां भेट दिवपाचो निर्णय घेतला. हे संच अकादेमी एके खाशेले कार्यावळींत भेटयतली. माध्यमीक पांवड्याचेर कोंकणी विशय शिकपी विद्यार्थ्यांक उपेगी थारतलीं आनी विद्यार्थ्यांच्या मनांत कोंकणी भाशेची गोडी उत्पन्न करूंक आदार करतलीं अशीं पुस्तकां ह्या संचांत आसतलीं. इत्सूक विद्यालयांनी आपल्या पुराय नाम्या आनी संपर्क नंबरा सयत ता. 20 जून मेरेन अकादेमीकडेन आपलो अर्ज धाडचो अशें अकादेमीच्या जाळवणदारांनी कळीत केलां.