गोंय क्रांती दीस कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंय क्रांती दिसाची कार्यावळ शेनवार ता. 18 जून 2022 दिसा सकाळच्या 8.45 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर जातली. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लय आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आझाद मैदानावयल्या हुतात्मा स्मारकाचेर  फुलांचें चक्र ओंपून आर्गां ओंपतले.

मडगांवां लोहिया मैदानाचेर सकाळीं 8.30 वरांचेर जावपी गोंय क्रांती दीस कार्यावळींत येरादारीमंत्री मॉविन गुदिन्हो, जाल्यार फोंडेंच्या क्रांती मैदानाचेर जावपी कार्यावळींत शेतीमंत्री रवी नायक हुतात्म्यांक आर्गां ओपतले.

गोंय क्रांती दिसा सुटके झुजार्‍यां खातीर कदंब बसीची वेवस्था

शेनवार ता. 18 जून 2022 दिसा सकाळीं 8.45 वरांचेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जावपी गोंय क्रांती दिसाचे कार्यावळीक सुटके झुजार्‍यांक हाजीर रावपाक मेळचें म्हणून गृह खात्यान कदंब बसीची वेवस्था केल्या. ता. 18 जून 2022 दिसा म्हापशेंच्या हुतात्मा चौकाकडल्यान सकाळीं 7.45 वरांचेर जीए-03 एक्स-0291 ह्या क्रमांकाची बस (बस ड्रायव्हराचो मो. नं. 9588487137) सुटके फुजार्‍यांक घेवन पणजेच्या आझाद मैदानाकडेन येतली.

आझाद मैदानावेली कार्यावळ सोपले उपरांत पणजी फेरी धक्क्याकडेन पार्क केल्ल्यो जीए-03 एक्स-0291 आनी जीए-03 एक्स-0447 ह्या क्रमांकाच्यो बसी सुटके झुजार्‍यांक घेवन आग्वाद किल्ल्याकडेन वतल्यो आनी आग्वाद किल्ल्या वयली कार्यावळ जाले उपरांत दोनूय बसी सुटके झुजार्‍यांक घेवन पर्वरी आझाद भवनाकडेन वतली.