गोंयाक केंद्रा कडल्यान 549 कोटींचो केंद्रीय शुल्काचो हप्तो जारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: केंद्र सरकारान राज्यांक केंद्रीय शुल्काचो हप्तो जारी केला. गोंय राज्याक 549 कोटींचो हप्तो जारी जाल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या निधीक लागून मुळाव्या सुविधांची उबारणी करपा सयत सामाजीक उदरगत करप शक्य जातलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

549 कोटींचो हप्तो दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांचे उपकार मानल्यात. केंद्र सरकारान सगळ्या राज्यांक केंद्रीय शुल्काचो 142,122 कोटीं रूपयां दिल्यात. मुळाव्यो सुविधा तशेंच येवजण्यो चालीक लावपा खातीर हो निधी दिला.

कुंकळ्ळी बायपास खातीर 310.92 कोटी

उसकिणी बांध कुंकळ्ळी ते बेंदोर्डे मेरेन 8.33 किमी.च्या रस्त्या खातीर केंद्रांन 310.92 कोटी रुपया मंजुर केल्यात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. ह्या बायपास रस्त्याक लागून येरादारीची कोंयडी उणी जातली. तशेंच पर्यटन थळां, दक्षीण गोंय मुख्यालय आनी पणजे येवपा खातीर कुंकळ्ळी बायपास पुरक थारतलो.