गोंयांत तंबाकू चगळपाचें प्रमाण हेर राज्यांचे तुळेंत उणें  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी ः गोंयांतल्या नागरिकां मदीं तंबाकू चगळपाचें प्रमाण देशांतल्या हेर राज्यांचे तुळेंत उणें आसा. गोंयांतल्या वट्ट 18.2 टक्के दादले तंबाकूचें सेवन करतात. दादल्यांचें तंबाकू खावपाचें प्रमाण उणें आशिल्ल्या राज्यांचे वळेरेंत गोंयचो पांचवो क्रमांक लागला जाल्यार 2.6 टक्के प्रमाणा सयत बायलांचें तंबाकू खावपाचें प्रमाण उणें आशिल्ल्या राज्यांचे वळेरेंत गोंयचो क्रमांक सवो लागता. राष्ट्रीय कुटुंब-भलायकी सर्वेक्षणाच्या अहवालांत ही आंकडेवारी नमूद केल्या.
कोवीड महामारेच्या काळांत तंबाकू आशिल्ल्या पदार्थांचें सेवन करपी नागरिकांक व्हड समस्यांक तोंड दिवचें पडलें. ताका लागून आतां ताचें प्रमाण मातशें उणें जालां. अशें आसलें तरी तंबाकूचेर बंदी ना. गुटख्याचेर आशिल्ले बंदीक लागून
तंबाकू आनी पानमसाला वेगवेगळ्या पाकिटांनी विकतात. हे दोनूय जिनस भरसले की गुटखो तयार जाता. अशे पद्दतिनूय गोंयांत तंबाकू खातात अशें राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी संस्थेचे डाॅ. शेखर साळकार हांणी सांगलें.
जायरातींचो प्रभाव लोकांचेर मोट्या प्रमाणांत जाता. व्हड व्हड सेलेब्रिटी अश्या जिनसांच्या जायरातींनी सर्रास काम करतात. कोणें आक्षेप घेतलो जाल्यार भौशीक तरेन जायरात सोडिल्ल्याचें सांगतात मात तरीय ते जायरातींनी झळकत रावतात. ह्या सेलिब्रिटींक पळोवन तरणाटे अश्या वेसनांचे भकीक पडटात आनी ताका आकर्शीत जातात. ताका लागून अशे तरेच्या जायरातींचेर बंदी हाडप लेगीत गरजेची आसा अशें तांणी सांगलें.
तंबाकू विरोधी संस्थे बगर गोंयांत गोकर्मा आॅन्काॅलाॅजी संस्था, कन्झ्युमर व्हाॅयस ह्यो संस्था तंबाकू विरोधी लोकजागृतीचें काम करीत आसतात. ह्या माध्यमांतल्यान कितल्योश्योच शाळा, महाविद्यालयांतले तरणाटे हे मोहिमे कडेन जोडल्यात. दुयेंसमुक्त देशा खातीर तंबाकूमुक्त देश जावप गरजेचें अशें ह्या संस्थांनी काम करपी लोक सांगतात.

तंबाकूचें प्रमाण उणें करपाची गरज

देशांतल्या हेर राज्यांचे तुळेंत हें प्रमाण समाधानकारक आसा. मात हें प्रमाण आनीक उणें करपा खातीर जाणीवपूर्वक यत्न करपाची गरज आसा अशें मत राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी संस्थेचे डाॅ. शेखर साळकार हांणी सांगलें. गोंयांत तंबाकू खावपी लोक चडशे नासले तरी सिगार आनी विडयेच्या माध्यमांतल्यान ताचें सेवन जाता. संस्थेचे वतीन वर्सूयभर गोंयांत विंगडविंगड सुवातांनी लोकजागृतीच्यो कार्यावळी जातात. ह्या कार्यावळींनी तरणाट्यां कडेन संवाद सादतात. तंबाकू खाल्ल्यान भलायकेचेर जावपी वायट परिणामांची माहिती दितात. खूब फावटीं इश्ट-इश्टीणी वांगडा आसतना सगल्यांच्या दबावा खाला येवन सिगार ओडप जाता अशें कांय तरणाटे सांगतात अशें तांणी म्हणलें. गोंयांत तंबाकूची शेती जायना आनी खंयच्याच तंबाकू आशिल्ल्या उत्पादनाची निर्मितीय जायना ही तातूंतल्या तातूंत समाधानाची गजाल. मात गोंयांत आडमार्गान ह्या जिनसांची आयात जाता अशी माहिती तांणी दिली.


दादल्यां मदीं तंबाकू खावपाचें प्रमाण उणें आशिल्लीं राज्यां

राज्यां
प्रमाण

१. चंदिगड   –    १२. १ टक्के
२. पंजाब      –   १२.९ टक्के
३. पाँडिचेरी   –  १४.८ टक्के
४. केरळ       – १६.९  टक्के
५. गोंय         – १८.२ टक्के

बायलां मदीं तंबाकूचें सेवन उणें आशिल्लीं राज्यां
राज्यां
प्रमाण

१. पंजाब  – ०.४ टक्के
२. चंदिगड – ०.६ टक्के
३. हिमाचल प्रदेश – १.७ टक्के
४. दिल्ली – २. २ टक्के
५. हरियाणा – २.५ टक्के
६. गोंय आनी  पॉंडिचेरी – २.६ टक्के