गोंयांत जावपी अपघातांची कारणा सोदपाक दोन वांगड्यांची समिती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः राज्यांतल्या रस्त्यांनी जावपी अपघाताची कारणा सोदून काडपा खातीर सरकारान पुलीस म्हानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिष्णोई हांच्या फुडारपणा खाला दोन वांगड्यांची आंतर विभागीय समितीची स्थापणूक केल्या.  हे विशींचो आदेश पुलीस म्हासंचालक डॉ  जसपाल सिंह हांचे मान्यतायेन येरादारी पुलीस अधिक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी काडला.
अपघात कित्याक लागून जातात आनी ते उणे करपा खातीर कितें करपाक जाय, हे विशीं समिती सरकाराक अहवाल सादर करतली. कांय दिसां पयलीं तोरशें हांका सरकारी म्हाविद्यालया सामकार राष्ट्रीय मार्ग 66 चेर नुस्त्याची येरादारी करपी कंटेनर आनी कार गाडी हांचे मदीं अपघात जाल्लो. तातूंत पुण्यांतल्या पियुष गुंडेच्या हांची घरकान्न आनी देड वर्सां पिरायेच्या चल्याक मरण आयिल्लें. राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या कामाक जावपी कळावाक लागून अपघात जातात अशें थळावे लोक सांगतात.
अपघात जावचे न्हय हे खातीर पुलीस खात्यान संबंदीत यंत्रणेच्या समन्वया खातीर ही समिती नेमल्या. तातूंत पुलीस म्हानिरीक्षक ओमवीर बिष्णोई. उपम्हानिरीक्षक अस्मल शेख आनी शेखर प्रभुदेसाय हांचो आसपाव आसा. समितीचो संयोयजक म्हणून येरादारी अधिक्षक धर्मेश आंगलें हाचे कडेन जापसालदारी दिल्या. समिती दर म्हयन्याक बसका घेवंन अपघात थांबोवपा खातीर उपाय सोदून काडटली. अपघात प्रवण वाठारा आनी हेर समस्या सुटाव्यो करपा खातीर हेर सरकारी खात्यांमदीं समन्वय घडोवन हाडटली.