गोंयच्या लोकांक सरकारी येवजण्यो राबोवपाक सरकार येसस्वी: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रांत भाजप सरकार स्थापन जाले उपरांत देशाची उदरगत जाली सुरू

फोंडें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला गोंयच्या लोकांक विवीध सरकारी येवजण्यो राबोवपाक भाजप सरकार येसस्वी थारलां. देशाची उदरगत 2014 वर्सा केंद्रांत भाजप सरकार स्थापन जाले उपरांत सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकांच लागून गोंय सरकार लोकांक उदक, रस्ते, वीज ह्यो मुळाव्यो सुविधा पुरोवपाक येसस्वी थारलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
ते शिरोड्यां आयोजीत केल्ल्या गरीब कल्याण संमेलनांत उलयताले. ह्या वेळार माचयेर सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, आदले आमदार दामू नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, सरपंच अमीत शिरोडकार, भाजप मंडळाचे अध्यक्ष सुरज नायक, जिल्हो पंचायत वांगडी दीपक बोरकार, नारायण कामत, परीमल सावंत, अवधूत नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
फाटल्या 8 वर्सांत गोंयांतल्यो विवीध समस्या सोडयल्यात. सरकारी येवजण्यांचो लाव दरेका कडेन पावोवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. चुकून येवजणे पसून वंचीत आशिल्ल्या लोकांनी थळावे सरपंच आनी आमदार हांणी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर सोपस्कार करपाचें आव्हान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें.
सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवजण्यांचो लाव दरेकाक दिवपाचो येसस्वी यत्न केला. विवीध येवजण्यांचो लाव घेतिल्ल्या लोकांनी सरकाराक सहकार्य करपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें.
आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी भाजपा सरकारान लोकांचो विस्वास संपादन केला. ताका लागून विवीध येवजण्यो राबोवपाक सरकार येसस्वी थारत आसा. येवजण्यांचो लाव चडांत चड सामान्य लोकांक जाल्ल्याचें तांणी सांगलें.
आदले आमदार दामू नायक, परीमल सावंत, अमीत शिरोडकार, अवधूत नायक, दीपक बोरकार आनी हेर मानेस्तांनी आपले विचार उक्तायले. सुरज नायक हांणी येवकार दिलो जाल्यार शिवानंद नायक हांणी उपकार मानले.