गांवडोंगरी बामणबुडो घसघश्याकडेन चल्लां पर्यटकांचें बुरशेंपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः गांवडोंगरी गांवांतलो बामणबुडो घसघसो सध्या नेटान व्हांवपाक लागला. हो सैमीक देखावो पळोवपाक गोंयांतल्या जायत्या वाठारांतल्यान लोक येवपाक लागल्यात. मात घसघश्याच्या वाठारांत कोयर उडोवन बुरशेंपण करतात. तें आडावपा खातीर गांवडोंगरी पंचायतीचो प्रशासक प्रदीप पागी हाणे  काणकोणच्या उपजिल्होधिकाऱ्याक फावो ती कारवाय करपाची विनवणी केल्या.
घसघसो पळोवपाक येवपी तरणाटे सोरो पियेतात आनी मस्ती करतात अशें पागी हांणी तांचे नदरेक हाडून दिवून बंदोबस्ता खातीर घसघश्याच्या वाठारांत पुलिसांक दवोरपाक सांगलां. दर शेनवार आनी आयतारा गोंय आनी कारवार जिल्ह्यांतले तरणाटे भूपर आनी बार्शें हाचें मदीं आशिल्लो बामणबुडो घसघसो पळोवपाक येतात. चडशे तरनाटे म्युझिक सिस्टम आनी सोऱ्या बाटल्यो घेवन येतात. सोरो पिवून तायट जाल्या उपरांत तें फोजडीं पदां लावून नाचतात. रस्त्यार वाहनां पार्क करतात, सोऱ्या बाटल्यो फोडून गाळयो सोंवतात अशें प्रशासक पागी हांणी आपल्या निवेदनांत नमूद केलां.
आपल्या निवेदनाच्या प्रती पागी हांणी काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार, काणकोण मामलेदार, काणकोणचो पुलीस निरीक्षक आनी येरादारी निरीक्षक आनी अबकारी निरीक्षकांक कारवाये खातीर धाडल्यात.