कोलवाळे म्हामार्गाचें साहित्य चोरपी दोगांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: कोलवाळ पुलाच्या बांदकामा खातीर वापरपी सामान चोरून धांव मारपी सान पिरायेच्या भुरग्या सयत तिगां दुबावितांक कोलवाळ पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. तातूंतल्या दोगांक अटक केली जाल्यार सान पिरायेच्या भुरग्याक मेरशेच्या सुदारघरांत धाडून दिला. दुबावितां कडल्यान 75 हजारांचें चोरिल्लें सामान जप्त केलें.

अटक केल्ल्यां मदीं अर्जुन हिरालाल पवार (20, साई कॉलनी, थिवी) आनी बिशाल अनील प्रसाद (20, गांवसवाडो, म्हापशें) हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार मेरशे सुदारघरांत धाडिल्ल्या सान पिरायेचो दुबावीत हो शेटयेवाडो धुळेर हांगासरलो आसा.

हो प्रकार बिरेस्तारा फांतोडेर 2.30 वरांच्या सुमाराक घडलो. पुलीस उपनिरिक्षक मंदार परब, हवालदार महादेव परब, सुनील मांद्रेंकार, रामा नायक, सुधीर परब आनी सुलेश नायक हो पंगड कोलवाळ पुलार रातचो गस्तीर आशिल्लो.

पुलिसांक पळोवन वयल्या तिगूय दुबावितांनी दुचाकी वयल्यान धांव मारपाचो यत्न केलो. त्या वेळार दुबाविताची दुचाकी निसरून अपघात जालो. तिगां मदल्या एकल्यान घडणूक थळा वयल्यान धांव मारली. ताचे सयत सगल्यांक धरून पुलिसांनी तांकां पुलीस स्टेशनार हाडले.

चवकशे वेळार दुबावीत राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या रुंदीकरणा खातीर आनी नव्या कोलवाळ पुलाच्या बांदकामा खातीर दवरिल्लें साहित्य चोरीत आशिल्ल्याची म्हायती उक्ती जाली. दुबावीत लोखंडाच्यो प्लॅटी, सळयो आनी सिमेंटाच्यो पोतयो चोरताले. हातूंतल्या दुबावितां कडल्यान पुलिसांनी 75 हजारांचें सामान जप्त केलां.

ह्या प्रकरणांत म्हामार्ग बांदकाम कंत्राटदार एमव्हीआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ह्या कागाळीच्या आदारान पुलिसांनी दुबावितां आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली. कंपनीन अजून म्हाल चोरयेक गेल्ल्याची म्हायती कागाळींत दिल्या. फुडलो तपास हवालदार रोहिदास नायक करतात.