कोंकणी सांबाळपाक नव्या तंत्रज्ञाना बाराबर रावप गरजेचें : ॲड. उदय भेंब्रे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुगलाचे अधिकारी संजीत हेगडे देसाय हांचो भोवमान

मडगांव : मनीस संवसारा बाराबर चलपाक जाय. तो थांबलो तर फाटीं उरतलो. मनशाचे आनी भाशेचे बाबतीत तेंच आसा. संवसार फुडें वता तशी भास वचपाची गरज आसा. ते खातीर नव्या तंत्रज्ञाना बाराबर रावप गरजेचें, अशें ज्येश्ठ साहित्यीक ॲड. उदय भेंब्रे हांणी सांगलें. कोंकणी भवनांत गुगल अणकार सेवेंत कोंकणीचो आस्पाव जावपाचे नदरेन मोलादीक योगदान दिल्ले गुगल उद्देग यंत्रणेचे वरिश्ठ वेवस्थापक संजीत हेगडे देसाय हांचे कडेन जाल्ले उक्ती भासाभास कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ॲड. उदय भेंब्रे हांचे हस्तुकीं संजीत हेगडे देसाय हांचो भोवमान जालो.

ह्या वेळार माचेर संजीत हेगडे देसाय, चेतन आचार्य, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, सचीव उल्हास गांवकार हाजीर आसले.

ॲड. भेंब्रे हांणी मुखार उलयतना सांगलें, संवसारा बाराबर रावपा खातीर साहित्य निर्माण जावपाक जाय. दर्जो जाय. पुस्तकांचो आंकडो वाडटा तसो दर्जो वाडटा. कोंकणींत दर्जेदार पुस्तकां तयार जातात. गोंयचे लोकसंख्येचो विचार केलो तर हांगा चड पुस्तकां छापतात. संजीत हेगडे देसाय हांणी केल्लें कार्य खूब व्हड आसा. आयज जरी तें ल्हान आसलें तरी एक दीस ताचो व्हड रुख जातलो. तांणी कोंकणी भाशे खातीर दिल्ल्या योगदानाचो सदांच उगडास येतलो. कोंकणी मोगी तें काम विसरचे नात.

कोंकणी खातीर देसाय हांणी केल्ल्या वावराची म्हायती भेंब्रे हांणी दिली. कोंकणी भास गुगलांत पावली हें गोंयकारांचें भाग्य, अशें ताणी सांगले.

संजीत हेगडे देसाय हांणी भास खूब गरजेची जावन आसा. कोंकणी भास गुगलांत पावली तरी आतां सगल्यांनी एकठांय येवन हें काम मुखार व्हरपाक जाय, अशें तांणी सांगलें. गुगल अणकार सेवेंत कसो आस्पाव केलो हे संबदान म्हायती तांणी दिली. ह्या वेळार संदेश प्रभुदेसाय, अनंत अग्नी, दामोदर घाणेकार, नंदन हेगडे देसाय हांणी विचारिल्या प्रश्नाक देसाय हांणी जापो दिल्यो.

संदेश प्रभुदेसाय हांणी साहित्यीक आनी कोंकणी भाशा मंडळा मुखार आतां व्हड जबाबदारी आसा, अशें सांगले. ह्या वेळार चेतन आचार्य हांणी विचार मांडले. येवकार अन्वेषा सिंगबाळ हांणी दिलो. उपकार उल्हास गांवकार हांणी मानले. जाल्यार सुत्रसंचालन गोविंद मोपकार हांणी केलें.