कोंकणींतल्यान शिकपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडटा पालकांक कोंकणीचें म्हत्व पटलांः वसंत सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांव: पालकांक कोंकणीचे म्हत्व पटपाक लागला देखून कोंकणीतल्याक शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांचो आकडो दिसान दीस वाडत आसा अशें जेश्ठ साहित्यिक आनी गोंय कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत हाणी कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्या गोंय घटक राज्य दीस सुवाळ्यांत उलयताना सांगलें. ह्या वेळार शणै गोंयबाब कथामाळ आनी राधा मुकूंद नायक वक्तृत्व सर्तीच्या इनामांचे वाटप केलें
ह्या वेळार माचेर मानाचे सोयरे म्हणून लेखक आनी युवा वावुरपी फा. मायरन जेसन बार्रेटो, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, ॲड.ऋषिकेश कदम आनी पुरुषोत्तम वेर्लैकार आशिल्ले.  कोंकणी भाशा मंडळान कथामाळ आनी वक्तृत्व सर्तींच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी लोकांक एकठांय हाडपााचें काम केलां. सर्तींतल्या जैतिवंतांनी कोंकणी भाशेक मुखार व्हरपा खातीर आपलें योगदान दिवपाक जाय अशें सावंत हांणी सांगलें.
मायरन  बार्रेटो हांणी गोंयकारांनी कोंकणी भाशेचो अभिमान बाळगून आमची अस्मिताय जागोवपाचें काम करतना सगल्यांक एकठांय हाडपाक जाय. वाचप आनी बरोवप वाडोवपाक जाय अशें सांगलें.
वक्तृत्व ही एक कला. तातूंत कळाशी आसल्यार राजकीय कारकिर्द लेगीत घडोवप शक्य आसा अशें प्रशांत नायक हांणी सांगलें. सुरवेक अन्वेषा सिंगबाळान येवकार दिलो आनी पुरुषोत्तम वेर्लेकार हांणी उपकार मनाले.  
2020तले राधा मुकूंद नायक वक्तृत्व सर्तीचे जैतिवंत फुडले भशेन- पयलें इनाम -साहील बांदोडकार- श्री सरस्वती उच्च माध्यमीक विद्यालय-  कवळे फोंडे, दुसरें इनाम – आर्या सरदेसाय पीपल्स उच्च माध्यमीक विद्यालय- पणजी, तिसरें इनाम- इनिका च्यारी श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालय- दिवचल. उमेद वाडवपी इनाम – श्रेयस कोपार्डेकार- डॉ. के. बी. हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालय- पणजी, प्रांजली पै खोत- सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय- कवळें, दिर्घा फडते- सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय- खांडोळें.
शणै गोंयबाब कथामाळ (पयली तें चवथी) पयलें इनाम- श्रीयांश सुभाजी – हुतात्मा मनोहर पेडणेकार प्राथमीक शाळा- पेडणे, दुसरें इनाम – अनन्न्या नायक- के. बी. हेडगेवार प्राथमीक शाळा- पणजी, तिसरें इनाम- मनस्वी देसाय – एस. एस. समिती प्राथमीक शाळा- फोंडे, उमेद वाडवपी  इनामां- सेजल रायकार – सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटी प्राथमीक शाळा- कुडचडे. पाचवी तें सातवी-  पयलें इनाम- इशान तिंबलो – उत्कर्ष विद्या मंदिर- फोंडे, दुसरें इनाम- साक्षी तुळसकार – महिला नूतन हायस्कूल- मडगांव, तिसरें इनाम- सारा पागी- दामोदर विद्यालय- लोलयें- काणकोण. सातवी तें आठवी- पयलें इनाम- साधवी वेळूस्कार- द एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट- कुडचडे, दुसरें इनाम- पुनित तळवणेकार- व्हायकावंट हायस्कूल- पेडणे, तिसरें इनाम – पलिया अग्नी- रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर- मडगांव, उमेद वाडोवपी इनामां- तृषा नायक-  फातिमा कॉन्वहेन्ट- मडगांव, काश्वी प्रभुदेसाय- जी. एस. आमोणकार विद्यालय- म्हापशें.