कॉंग्रेस आनी तांचे वांगडच्या घटक पक्षांक गोंयचे कांयच पडूंक ना : आमदार बोरकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : तीन अटी घालून इंडिया आघाडीक चर्चेक येवपाचें आव्हान आरजीपीन केल्लें. पोगो बिल, बिगर गोंयकारांच्यो खोपी काडप आनी म्हादय वाटावप ह्यो अटी गोंय तिगोवपा खातीर आशिल्ल्यो. सरकारी जमनी, कोमुनिदादच्यो जमनी हडप जाल्यात. मात कॉंग्रेस आनी तांचे वांगडच्या घटक पक्षांक गोंयचे कांयच पडूंक ना. गोंयकारांचें बरें करपाक हे पक्ष ना, ताका लागून तांणी चर्चेक न्हयकार दिलो अशें मत आमदार विरेश बोरकार हांणी उक्तायलें.
लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षीण गोंयच्यान रिव्होल्युशनरी गोवन्सा वतीन रुबर्ट परेरा हांणी उमेदवारी अर्ज दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी तशेंच जिल्हो वेंचणूक अधिकारी अश्‍विन चंद्रू ए. हांचे कडेन सादर केलो. ह्या वेळार आरजीपी अध्यक्ष मनोज परब हांणी गोंयकारांचो आवाज संसदेंत पावोवपाच्या हेतान राज्यांत लोकसभा वेंचणूक लढपाचो निर्णय आरजीपीन घेतला अशें सांगलें. तशेंच राज्यांतल्या लोकांच्यो समस्या संसदेंत मांडपाक राष्ट्रीय पक्ष अपेशी थारलां. आजूनय नागरिकांच्यो समस्या सुटूंक ना. एसटी आरक्षण, म्हादय, कोळसो येरादारी, बेरोजगारी, जमनी राखपाचो प्रस्न आजूनय कायम आसा. इतलीं वर्सां कमळ आनी हाता मदीं लोक घुस्पट्टात. हाका नवो पर्याय मेळचे खातीर आरजीपी फुडें सरला, अशें तांणी म्हणलें.
लोकांक कितें जाय हें आरजीपीच्या उमेदवारांनी लोकां कडल्यान जाणून घेतलां. आरजीपीन घराघरांनी वचून लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्या. गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवपाक आरजीपी काम करता, अशें विरेश बोरकार हांणी सांगलें.
म्हादयचो प्रवाह कायम राखपाक, एसटी आरक्षणा खातीर लढो दिवपाक, तरणाट्यांक केंद्रीय नोकर्‍यो मेळच्यो म्हणून काम करतले, अशें उमेदवार रुबर्ट परेरा हांणी सांगलें.