केकेआराचें 52 धांवड्यांनी जैत 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 56वे मॅचींत कोलकाता नायट रायडर्सान (केकेआर)मुंबय इंडियन्साक 52 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता उपरांत कोलकाता नायट रायडर्साची प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाची आस्त कायम राखली.

कोलकातान मुंबय इंडियन्साक जैता खातीर 166 धांवड्यांची मोख दिल्ली. पूण, ताचो डाव 17.3 ओव्हरींनी 113चेर सोंपलो. हे हारीक लागून जसप्रीत बुमराचें जबरदस्त प्रदर्शन फुकट गेलें. ताणें चार ओव्हरींनी फक्त 10 धांवड्यो दिवन 5 विकेटी घेतिल्ल्यो. पूण, मुंबयच्या बॅट्समनांनी ताच्या प्रदर्शनाचेर उदक रकयलें.

ह्या जैता उपरांत कोलकाता नायट रायडर्साचे 12 मॅचींतल्यान 10 गूण जाल्यात आनी तो गुणतकट्यांत सातवे सुवातेर पावलो. कोलकाताक प्ले ऑफांत पावपाक निमाण्यो दोनूय मॅची जिखपाक जाय. तशेंच नेट रनरेट लेगीत सुदरावपाक जाय. दुसरे वटेन मुंबय इंडियन्साचें आव्हान पयलींच सोंपला. तो दोन जैतां सयत निमाणे सुवातेर आसा.

ते पयलीं जसप्रीत बुमराच्या उत्कृश्ठ बॉलिंगे नेटार मुंबय इंडियन्सान बरी सुरवाते उपरांत लेगीत कोलकाता नायट रायडर्साक 165चेर आडयलो. बुमरान चार ओव्हरींनी फक्त 10 धांवड्यो दिवन 5 विकेटी घेतल्यो.

टॉस हारल्या उपरांत पयली बॅटींग करपी कोलकाता नायट रायडर्साक वेंकटेश अय्यर आनी अजिंक्य रहाणे हांणी पयले विकेटी खातीर 60 धांवड्यो करून करून दिल्यो.

वेंकटेश अय्यरान 34 बॉलांनी तीन चवके आनी चार सक्यांचे मजतीन 43 धांवड्यो केल्यो. ताचे खेरीत नितीश राणान 26 बॉलांनी 43 धांवड्यांची खेळी केली. एका वेळार कोलकातान 5 विकेटी वगडावन 156 धांवड्यो केल्ल्यो. तो सहज दोनश्यां वयर धांवड्यो करतलो अशें दिशिल्लें. पूण, बुमरान एकेच ओव्हरींत तीन विकेटी घेवन कोलकाताक बॅकफुटाचेर धुकल्लो. फुडल्या णव धांवड्यांनी पंगडाच्यो पांच विकेटी पडल्यो.

बुमरान आंद्रे रसेल, नितीश राणा, शेल्डन जॅक्सन, पॅट कमिन्स आनी सुनील नरेन हांकां बाद केले. ताणें आपले दुसरे ओव्हरींत दोन आनी तिसरे ओव्हरींत तीन विकेटी घेतल्यो. तिसरी ओव्हर मेडन घाली. आपले चवथे आनी निमाणे ओव्हरींत फक्त एक धांवडी दिली.

बुमरा खेरीत मुंबय वतीन कुमार कार्तिकेन दोन, मुरुग्न आश्विन आनी डॅनिएल सॅम्स हाणें दरेकी एक विकेट घेतली.

मजगतीं, कोलकातान हे मॅची खातीर आपल्या पंगडांत पांच बदल केले. अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, पॅट कमिन्स, वरुण चक्रवर्ती आनी शेल्डन जॅक्सन हांचें पुनरागन जालें.