केंपें अर्बनाचाचे नवी फिक्स डिपॉझीट येवजणेक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केंपेंः केंपें अर्बन मल्टिपर्पज सोयायटीक येत्या त्या 8 ऑगस्टाक 30 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान संचालक मंडळान नवी फिक्स डिपॉझाट येवजण सुरू केल्या. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळेदसाय हांचे उपस्थितींत तिचें अनावरण केलें.
केंपें अर्बनांत 10 हजार रुपये फिक्स डिपॉझिट दवोरल्यार एक कुपन दितले आनी ताचो ड्रॉ 8 ऑगस्टाक मंडगांवच्या रवींद्र भवनांत जातलो. येवजणेक सुरवात करतना अर्बनाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय, संचालक अलका फळदेसाय, ज्योती वेळीप, संतोष वेळीप, हर्षा रेगे हाजीर आशिल्ली.
1992 वर्सा 352 वांगडी घेवंन केपें अर्बनाची सुरवात जाल्ली. तीस वर्सां उपरांत तांचे कडेन 304 कोटीच्यो ठेवी आसात. तांणी 215 कोटीचें रीण दिलां. 22 फांटे आनी 70 हजार भागदारक आसात. मडगांवा जावपी ड्रॉ कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, सहकार मंत्री आनी राष्ट्रीय पांवड्यावयले फुडारी हाजीर रावपाचे आसात. हे अर्बन बँकेचें संचालक मंडळ बिनविरोध वेंचून येता हें तिचें खाशेलेंपण, सामाजीक, शिक्षणीक आनी हेर मळार बँकेचो वावर चलता.