केंद्र आनी राज्य सरकारान सामान्यां खातीर जायत्यो येवजण्यो राबयल्यात

गरीब कल्याण संमेलनांत उलयतना उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कंवळेंकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चंद्रकांत कंवळेंकार: केपें मतदार संघात जालें गरीब कल्याण संमेलन

केपें: केंद्र आनी राज्य सरकारान सामान्य जनते खातीर खूबश्यो येवजण्यो राबयल्या. त्यो सगळ्यां मेरेन वेवस्थीत पावतात, अशें आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कंवळेंकार हांणी सांगलें. 

ते केपें पालिका मळार केपें मतदार संघात आयोजीत गरीब कल्याण संमेलनांत उलयताले. माचयेर आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, जिल्हो परिशद वंगडी खुशाली वेळीप, शाणी वेळीप, संजना वेळीप, नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकार, उपनगराध्यक्ष विल्यम फेर्नांडीस, नगरसेवक अमोल काणेकार, गणपत मोडक, सरपंच तुळशीदास वेळीप, आलुलिया आफोन्सो, जेन्सिता डायस, संजय वेळीप आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

केंद्र सरकाराक आठ वर्सां पुराय जातात. केंद्र सरकारान खूबश्यो येवजण्यो सामान्य जनते खातीर राबयल्यात. फाटल्या चार वर्सां सावन शेती कार्ड आशिल्ल्यांक 11 स्टोलमेंट मेळ्ळे. शेती कार्ड आशिल्ल्यांक तांच्या खात्यांनी पयशे येतात. 

हें सरकार अतोदय तत्वाचेर काम केल्ल्यान ल्हान ल्हान घटकांक येवजण्यांचो लाव दिवपाचो यत्न करता. केपें मतदार संघांत सदांच न्याय दिवपाचो यत्न केला. बारीक तशेंच व्हड प्रकल्प चालीक लायल्यात. ते प्रकल्प आतां सुरू आसात, अशें कंवळेंकार हांणी सांगलें. 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाच्या गरीब लोकां खातीर खूबश्यो येवजण्यो राबयल्यात. काश्मीर  370 कलम भायर मारलें. राम जल्म भुमी प्रस्न सोडयलो. तशेंच संरक्षण खातें सक्षम करून विरोधी देशांक बळगें दाखोवन दिलें. इतलीं वर्सां जें काँग्रेस पक्षाक जमूंक ना तें भाजपान 8 वर्सांनी करून दाखयलें, अशें नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें. 

संजय वेळीप हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो.